Thứ Ba , 25 Tháng Một 2022
Home / Tổng hợp / Có Sao Cứ Đến Như Vậy

Có Sao Cứ Đến Như Vậy

Chúa Phán “Có Sao Đến Vậy”
Mục Sư Rick Warren


“Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
 (Rô-ma 5:8)

Mọi điều Chúa Giê-xu đã làm cho bạn phát xuất từ tình yêu thương.  Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để yêu thương.  Lý do duy nhất bạn còn sống vì bạn được tạo ra để được Chúa yêu thương.

Nếu Chúa không muốn bạn sống, trái tim bạn sẽ ngừng ngay lập tức; bạn không thể thở được nữa.  Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn và muốn bạn sống để Ngài có thể yêu thương bạn, và để bạn đáp lại tình yêu Ngài.

Chúa không chỉ nói yêu bạn; Ngài thể hiện nó.  Kinh Thánh chép rằng, “Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).  Lời Chúa phán “trong khi” chúng ta còn là người có tội.  Trước khi tôi biết Ngài, hay trước khi tôi nhận ra mình cần có Ngài trong đời sống, Chúa Giê-xu đã chết thay cho tôi.

Có một quan niệm cho rằng tôi phải làm sạch mọi hành động của mình trước khi đến cùng Đức Chúa Trời: “Tôi cần phải làm tất cả cho đâu ra đấy.  Có một số điều trong đời sống cần phải điều chỉnh cho đúng, rồi mới đến với Chúa được.”  Không! Bạn hãy đến với Chúa với mọi nan đề của mình – điều tốt, điều xấu, cùng mọi tệ hại.

Điều nầy cũng giống như chúng ta đánh răng trước khi đến nha sĩ để làm sạch răng, hay rửa cho chén dĩa sạch sẽ hết rồi mới bỏ vào máy rửa, hoặc dọn sạch rác trong nhà trước khi người dọn dẹp tới.

Chúa phán, “Không, không! Con không cần dọn dẹp mớ bầy nhầy của con.  Chỉ cần mang tất cả đến cùng Ta.  Hãy mang đến cho Ta tất cả vấn đề của con.  Ta có mọi giải pháp.  Con có sao cứ đến như vậy.”

Kinh Thánh dạy rằng, “Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài” (Thi Thiên 57:3b).  Đó là những điều Chúa Giê-xu đã làm trong ngày Phục Sinh.  Vì lòng yêu, Ngài từ Thiên Đàng xuống để cứu chúng ta.  Vì thế, bạn có thể mang đến cho Ngài mọi nan đề vì Ngài có mọi giải pháp.

Nếu bạn biết tin này mà không hành động, sự chết và sự phục sinh Chúa sẽ trở nên lãng phí cho chính bản thân bạn.  Cuộc đời bạn sẽ không có gì khác hơn.  Bạn có thể biết món quà của Chúa, nhưng bạn phải nhận lãnh nó.

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi” (Rô-ma 10:9-10).

Chúa không đòi hỏi bạn hứa một điều bạn không giữ được.  Ngài kêu gọi bạn tin vào một lời hứa mà chỉ một mình Ngài mới có thể giữ được.

Bạn Phải Làm Gì Khi Phạm Tội?

 “Nếu ngươi trở lại, thì ta sẽ lại đem ngươi đứng trước mặt ta” [tiếp tục phục vụ -ND]. (Giê-rê-mi 15:19a)

Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, bạn được sinh lại vào gia đình của Đức Chúa Trời, và bạn không thể mất địa vị đó.  Mặc dù tình tương giao giữa bạn với Chúa có thể bị tội lỗi làm gián đoạn, mối quan hệ vẫn còn đó.  Chỉ cách một bước là bạn có thể quay trở về.

Vậy thì, bạn phải làm gì mỗi khi phạm tội?  Một chữ: Trở lại!  Hãy trở lại cùng Chúa. Thật giản dị.  Ê-sai 1:18 chép rằng, “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

Nếu có một tội nào bạn nghĩ rằng không thể tha thứ được, đó chính là tội chối Chúa ba lần trong đêm Ngài bị phản nộp.  Nhưng Chúa Giê-xu biết rõ Phi-e-rơ sẽ chối Ngài, và Ngài còn biết ông sẽ quay trở lại.  Thực ra, trước khi sự việc xảy ra, Chúa Giê-Xu đã phán cùng Phi-e-rơ ngay tại Phòng Cao, “Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.  Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình” (Lu-ca 22:32).

Chúa Giê-xu biết chức vụ của Phi-e-rơ sẽ hiệu quả hơn, sau khi ông đã chối Ngài hơn là trước đó.  Và, quả đúng như vậy!  Phi-e-rơ đã viết hai sách trong Kinh Thánh có tên là Phi-e-rơ I và II.  Ông cũng đã chia sẻ những ký ức với một người thân, được ký thuật lại trong sách Phúc Âm Mác.

Bạn có thể nghĩ rằng Chúa đã quên bạn.  Không đâu.  Người Chăn Hiền đã để lại 99 con chiên trong ràng để tìm kiếm con chiên thất lạc.  Ngài biết bạn đã sa ngã cách nào.  Nếu bạn đã xa cách Chúa – bởi một bước lớn, hay qua một chuỗi dài những bước nho nhỏ khiến bạn không còn gần gũi Chúa như trước đây – bạn cần cầu nguyện giống như Đa-vít đã cầu xin khi ông trở lại với Chúa sau khi phạm tội tà dâm.  Ông đã cầu-khẩn, “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa” (Thi-Thiên 51:15a).  Đa-vít không cầu xin, “Chúa ơi, xin ban lại sự cứu rỗi cho con,” vì ông không mất sự cứu rỗi.  Ông chỉ đánh mất sự vui mừng.

Và một vài người trong vòng các bạn cũng như vậy.  Hãy trở về cùng Chúa Giê-xu hôm nay.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn