Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / Tag Archives: DƯỠNG LINH (page 3)

Tag Archives: DƯỠNG LINH

Radio Tình Yêu Hy Vọng Ngày 3 Tháng 6

Chương trình Radio Tình Yêu và Hy Vọng do Mục sư Nguyễn Vãn Huệ và Mục sư Trần Lưu Chuyên phụ trách hàng tuần từ tháng 10 nãm 2019 trên sóng radio 1600 AM vùng Dallas-Fort Worth. Chương trình này có mục đích dùng Lời Hằng Sống của Ðức Chúa ...

Xem thêm »

Tôi Là Con Của Chúa

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12) “Nó là một đứa con trai!” Lời thông báo này của bác sĩ  mang đến cho tôi (Randy) và Rozanne một ...

Xem thêm »

Sự Cứu Rỗi

“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9) Vincent Ardolino theo dõi ...

Xem thêm »

Chúa Luôn Chu Cấp

Chúa Luôn Chu Cấp.  Công Việc Của Chúng Ta Là Phải Xin. Mục Sư Rick Warren “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta ...

Xem thêm »

Lăng Kính Của Chúa

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2) Bạn có bao giờ mang kính râm phân cực (polarized sunglasses) ...

Xem thêm »

THẤT VỌNG VÌ ĐẤT MA-RA

Bài trước: https://huongdionline.com/2020/04/29/hanh-trinh-ve-mien-dat-hua/  Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Ma-ra. ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn