Thứ Ba , 18 Tháng Một 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Sự Thương Xót

Sự Thương Xót

Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa; vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng; song khi chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa, nên giải cứu chúng nhiều lần.

Nê-hê-mi 9:28

Đọc lịch sử tuyển dân, chúng ta thấy người Israel đã liên tục đấu tranh để bày tỏ lòng trung  thành với Chúa. Họ đi theo Chúa, nhưng nhiều lần nổi loạn chống lại Ngài. Mô hình này của họ khá rõ ràng: tuyển dân vâng theo Chúa. Họ bội nghịch với Chúa. Chúa cho phép kẻ thù đến như một ngọn roi trừng phạt. Tuyển dân ăn năn kêu cầu Chúa giúp đỡ. Chúa giải cứu. Và như một bánh xe, cái vòng này quay trở lại nhiều lần. Khuôn mẫu này có giống với đời sống chúng ta hôm nay?

Bất kể Israel thường xuyên phạm tội như thế nào, Kinh Thánh ký thuật: “khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa; vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng; song khi chúng trở lại, kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa, nên giải cứu chúng nhiều lần.” Đức Chúa Trời cũng là Đấng kêu gọi chúng ta bày tỏ lòng thương xót, Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì mà chính Ngài không làm từ khi lịch sử loài người bắt đầu. Đức Chúa Trời lặp đi lặp lại sự thương xót của Ngài cho Israel, và Ngài cũng làm như vậy với chúng ta.

Chúa đòi hỏi chúng ta bày tỏ sự thương xót với người khác, ngay cả những người xúc phạm chúng ta nhiều lần – mặc dù điều đó thật khó khăn cho chúng ta! Ngài biết điều đó khó như thế nào, nhưng bởi ân điển Ngài chúng ta có thể làm được.

 

“TÔI TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI KÊU GỌI TẤT CẢ CÁC CƠ ĐỐC NHÂN BÀY TỎ RA LÒNG THƯƠNG XÓT VỚI NHỮNG NGƯỜI CẦN ĐƯỢC THƯƠNG XÓT.”

SỰ NHƠN TỪ

Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,  đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch.

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ – ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu

Ê-phê-sô 2:1-2, 4-5

 

Nếu bạn bước vào khu vực kiểm tra an ninh ở một phi trường ở Argentina, bạn sẽ nhìn thấy một bảng hiệu với chữ màu đỏ SIN (phạm đến, phạm vào). Bên cạnh bảng hiệu này là những tấm hình của những vật dụng khác nhau như kính đeo mắt, ví đựng tiền, dây thắt lưng….Các tấm hình này nhắc hành khách biết rằng họ phải đi qua buồng kiểm tra an ninh mà không được mang theo những vật dụng này. Cũng vậy, bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta cần chú ý đến bảng hiệu SIN  trên đây, chúng ta phải đi qua “sự kiểm tra an ninh” của Ngài.

Phao-lô dạy rằng, “anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình.” Ông cũng viết trong Rô-ma 6:23, “tiền công của tội lỗi là sự chết.” Cố gắng để thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa Trời trong tư cách một người phạm tội, thì cũng giống như bước vào trong phòng kiểm tra an ninh của phi trường và mang theo tất cả các vật dụng cá nhân. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Phao-lô đã giải thích điều này sáng tỏ cho chúng ta trong mệnh đề tiếp theo, “nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.”

Đấng Christ đã đến để giúp chúng ta được trở nên sống động nhờ Đức Chúa Trời ngự bên trong. Tội lỗi chúng ta được tha thứ nhờ vào sự chết của Chúa Giê-su. Nếu bạn tiếp nhận món quà cứu rỗi miễn phí, bạn có thể bước vào trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời ngay bây giờ, bởi vì Ngài nhìn thấy bạn qua Chúa Giê-su – bạn được xem là đã đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

 

“TÔI TIN RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG VÀ CẦN CHÚA GIÊ-SU LÀ CỨU CHÚA.”

 

Randy & Rozanne Frazee

Translated by Tuong VI

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn