Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / Tổng hợp / Giá Của Sự Cứu Rỗi

Giá Của Sự Cứu Rỗi

Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

Sáng thế ký 3:21

Tôi tưởng tượng nếu như Michelangelo bị buộc phải hủy phá bức tranh Pieta là một kiệt tác của anh ấy, hoặc Handel được lệnh đốt bản sao hợp xướng Hallelujah đầu tiên và duy nhất của mình, thì điều gì xảy ra! Thật đau lòng cho người sáng tác phải đích thân tiêu diệt một trong những kiệt tác của mình!

Tuy nhiên đó là điều Đức Chúa Trời đã làm sau khi A-đam và Ê-va phạm tội. Sau khi rủa sả con rắn và giải thích cho tổ phụ loài người biết hậu quả của việc không vâng lời, Đức Chúa Trời đã hủy diệt một trong những kiệt tác của Ngài. Một sinh vật phải bị giết chết, rồi bị lột da để cung cấp y phục cho vợ chồng A-đam. Họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, bước vào trong thế giới.

Sự hy sinh của sinh vật này – sự đổ máu để che đậy tội lỗi của A-đam và Ê-va, đã báo trước kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời: Huyết của một Người khác cũng sẽ được đổ ra để bao phủ tội lỗi của nhân loại.

Đức Chúa Trời đã cho phép Con độc sanh của Ngài trở thành một sinh tế bị nhục hình, bị đóng đinh và chết. Huyết của Chúa Giê-su đã đổ ra để chúng ta có thể bước vào trong vương quốc Ngài mãi mãi. Cha thiên thượng bằng lòng trả một giá cao để khôi phục mối quan hệ của Ngài với một trong những kiệt tác của Ngài tạo ra và yêu thích là bạn.

 

“TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST.”

 

Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết.

Sáng thế ký 3:1

Satan, kẻ lừa dối đến với A-đam và Ê-va trong hình dạng một con rắn quyến dụ tổ phụ loài người nghi ngờ ý muốn tốt đẹp của Chúa dành cho. Kẻ thù đã thành công, A-đam và Ê-va bất tuân mạng lệnh của Chúa – họ đi theo dẫn dụ của Satan.

Hậu quả theo sau là gì? Họ nhận thức chính mình đang lõa thể. Họ tránh né Chúa. A-đam đổ thừa chuyện này cho Ê-va. Ê-va đổ thừa cho con rắn. Họ bị đuổi khỏi vườn Ê-đen. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ đến ân điển trong bức tranh này.

Đức Chúa Trời không giết chết vợ chồng A-đam khi họ bất tuân mạng lệnh của Ngài. Đó có phải là ân điển?

Chúa rủa sả con rắn và cảnh báo nó, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người” (câu 15). Ân điển?

Đức Chúa Trời thay thế lá cây vả mà vợ chồng A-đam dùng để che thân bằng da thú từ một sinh vật bị giết. Ân điển?

Giết hại một sinh vật trong Sáng thế ký phát đi tín hiệu rằng huyết của một Người khác sẽ được đổ ra để che đậy tội lỗi của loài người. Và trong Chúa Giê-su, tội lỗi của con người được che đậy, được tha thứ vĩnh viễn. Ân điển?

“TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST.”

 

Randy & Rozanne Frazee
Translated by Tuong Vi

 

Phòng Khám Đông Y: Y GIA HƯNG

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn