Thứ Bảy , 22 Tháng Một 2022
Home / Viện đào tạo môn đồ (page 3)

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Hy Vọng Của Chúng Ta

Dr. Billy Graham  “Vì khi có tiếng truyền lịnh, tiếng của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó chúng ta, những người còn sống ...

Xem thêm »

Sách Khải huyền

SÁCH KHẢI HUYỀN Sách Khải huyền được chia thành ba phần tổng quát. Trong Khải huyền 1:19, thiên sứ chỉ thị chi Giăng phải viết những điều mà ông đã nhìn thấy, những việc đang diễn tiến và những việc sẽ xảy ra sau nầy. Những việc sẽ xảy ra ...

Xem thêm »

Nghe, Đọc Và Cầu Nguyện

Mời mọi người nghe: Mời quí vị đọc: Bài trước: https://lethat.net/cau-nguyen-theo-loi/ Chủ đề: NHẬN SỨC MỚI TRONG CHÚA MỖI NGÀY Trong những ngày cả thế giới bị Covid-19 tấn công, Cơ đốc nhân cần có Lời Chúa và cầu nguyện theo những Lời đó. Hãy trưng dẫn Lời Chúa, và ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn