Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Viện đào tạo môn đồ / Bồi linh / Sức Mạnh Trong Chúa

Sức Mạnh Trong Chúa

Các Lời Hứa Của Chúa Ban Sức Mạnh cho Cơ đốc nhân.

1.SỨC MẠNH TỈ LỆ THUẬN VỚI NHỮNG NGÀY SỐNG TRÊN ĐẤT

Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu. Phục truyền. 33:252.

SỨC MẠNH Ở TRONG CHÚA ĐƯỢC GIA TĂNG KHI TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn! Đương khi đi qua trũng khóc lóc. Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch; Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Thi thiên 84:5-7.3.

CHÚA GIÚP SỨC CHO NGƯỜI CÓ LÒNG TRỌN THÀNH ĐỐI VỚI NGÀI

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. 2 Sử ký 16:9.4.

SỰ VUI VẺ CỦA CHÚA LÀ SỨC LỰC CỦA CHÚNG TA

Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Nê-hê-mi 8:10.5.

CHÚA LÀ SỨC LỰC CỦA CHÚNG TA

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Thi thiên 46:1.6.

ĐƯỢC SỨC MẠNH NHỜ YÊN LẶNG VÀ TRÔNG CẬY CHÚA

Vả, Chúa Giê-hô-va, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy; Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế! Ê-sai 30:15.7.

TRÔNG ĐỢI CHÚA NHẬN ĐƯỢC SỨC MỚI

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai 40:31.8.

CHÚA LÀM CỨNG MẠNH CÁC XƯƠNG CỦA CHÚNG TA SAU KHI KIÊNG ĂN VỚI MỘT ĐỘNG CƠ ĐÚNG

Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Ê-sai 58:11.9.

GIÊ-HÔ-VA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI

Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ha-ba-cúc 3:19.10.

ÁP-RA-HAM MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN

Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, Rô-ma 4:20.11.

MẠNH MẼ NHỜ ĐỨC THÁNH LINH

Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Ê-phê-sô 3:16.12.

SỨC MẠNH HOÁN ĐỔI

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng làm thay cho tôi. Phi-líp 4:13.13.

GIÊ-HÔ-VA LÀ SỨC MẠNH CỦA TÔI

Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca tụng của tôi. Xuất . 15:2

Note:

Chúa là sức mạnh của tôi như một điệp khúc được nói đến trong các câu thứ 5, 9, 13.Và còn những lời hứa khác của Chúa về chủ đề này. Bạn có thể bổ sung thêm.

Mục sư Phạm Hơn

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn