Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Tin tức / Đoàn Truyền Giáo Quê Hương

Đoàn Truyền Giáo Quê Hương

 

“Ngài phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình.” Lu-ca 10:2

Ngày 18 tháng 6 năm 2023, Đoàn Truyền Giáo Quê Hương chính thức được thành lập và ra mắt tại Atlanta, tiểu bang Georgia.


Đoàn truyền giáo này được thành lập theo khải tượng của Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Sau 50 năm phục vụ Chúa tại Việt Nam và trên đất Mỹ, giờ đây Mục sư Huệ cậy ơn Chúa đứng ra kêu gọi các bạn đồng công cùng làm việc với nhau trong một đoàn truyền giáo nhằm chia sẻ Phúc âm cho người Việt. Đoàn truyền giáo này được xây dựng bởi người Việt, vì người Việt và với người Việt.
Trong sự tể trị thiên thượng Đức Chúa Trời đã đem Mục sư Huệ đến Mỹ, và sau đó một vài bạn đồng lao khác cũng lần lượt đến Mỹ. Những mục sư này nhìn thấy chung một khải tượng, và từ đây trên đất Mỹ họ sát cánh bên nhau, cùng thực hiện chung một chiến lược để mở rộng nước Trời, và đem các gia đình người Việt trở lại thờ Trời.

Từ trái sang: Các Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Lê Vinh Thành, Cao Hữu Tình, Thái Văn Quốc, Phạm Hiếu Đức và Phạm Hơn.

Đây là các thành viên trong Ban điều hành của Đoàn Truyền Giáo Quê Hương. Mục sư Nguyễn Văn Huệ là Trưởng Đoàn.

Ban điều hành Đoàn truyền giáo chụp hình chung với các Mục sư lãnh đạo và nhân sự tại nhà thờ Church Of God tại Atlanta, Georgia.

Chiến lược truyền giáo và những bước đi đầu tiên của Đoàn truyền giáo sẽ lần lượt được đăng tải trên huongdionline.com và đặc san Hướng Đi.
Các bài huấn luyện biên khảo, dịch thuật về công tác truyền giáo, môn đồ hóa, sách giáo khoa đã được các Mục sư Nguyễn Văn Huệ và Phạm Hơn chuẩn bị cho Đoàn Truyền Giáo trong suốt bảy năm qua.
“Người Việt trở lại thờ TRỜI” là một trong những chiến lược của Đoàn Truyền Giáo.
Có thể đọc trang báo bên dưới để hiểu thêm về hướng đi sắp tới của Đoàn Truyền Giáo Quê Hương.

Bài này được đăng tải trên báo Hướng Đi số ra tháng 6 năm 2023.
Mục sư Anthony Odugunwa, người Mỹ gốc Nigeria quản nhiệm nhà thờ Church Of God cầu nguyện cho Đoàn Truyền Giáo.

Mục sư Anthony Odugunwa chào mừng các thành viên trong Đoàn Truyền Giáo

admin

bài đã đăng tại:
https://lethat.net/doan-truyen-giao-que-huong/

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn