Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / Viện đào tạo môn đồ (page 30)

Viện đào tạo môn đồ

Viện đào tạo môn đồ Việt Nam

Soạn Bài Giảng?

MỘT PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ CỦA VMI BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ  Vẽ một vòng tròn, ngay chính giữa vòng tròn ghi dòng thứ nhất: Chủ Đề, dòng thứ hai: Đề Tài, dòng thứ ba: Sứ Điệp. Từ giữa trung tâm điểm của vòng tròn, ...

Xem thêm »

Người Trai Trẻ Giàu Có

Bài trước: https://huongdionline.com/2019/01/01/hay-theo-ta-2/ Một ngày nọ, khi Đức Chúa Giê-su đang đi từ thành Giê-ri-cô lên thành Giê-ru-sa-lem thì có một người trai trẻ giàu có đến gặp Ngài, người trai trẻ này đã được cất nhắc lên một vị trí lãnh đạo đáng kính trong nhà hội. Mặc dù chàng ...

Xem thêm »

Bốn Mô Hình Hội Thánh

Tác giả: Rod Dempsey Rod Dempsey is a church planter, pastor, author, and educator. His life goal is to be a “multiplier of multipliers.” He has written “Achieving Your Dreams”, co-authored “The Pocket Guide to Leading Small Groups”, “Disciple Making Is”, “Leading, Healthy, Growing Multiplying Groups”, follow up material for ...

Xem thêm »

Cây Thông Giáng Sinh

Giáng Sinh là một ngày hội lớn được đón mừng bởi mọi quốc gia, mọi sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Đặc biệt là ở phương Tây. Từ những nơi xa xôi hẻo lánh tới các thành thị giàu sang, với đủ các hình thức như: tạo những hang đá ...

Xem thêm »

Không Thể Đếm Được

Mục sư Lữ Thành Kiến KINH THÁNH: Thi-thiên 40:1-5 Thi-thiên 40:5: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, Và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, Không thể sắp đặt trước mặt Chúa; Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn