Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / Trang Chủ / Quyền Năng Của Kinh Thánh

Quyền Năng Của Kinh Thánh

Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.
Ê-phê-sô 6:17
Xem thêm trong SlideShow:

Thanh gươm là vũ khí thông thường nhất trong các triều đại phong kiến trải qua nhiều thế kỷ. Nhưng trong thời đại của máy bay không người lái và tên lửa hành trình hôm nay, chúng ta có ít sự liên tưởng đến hình ảnh ẩn dụ của các thanh gươm. Nhà bình luận Kinh Thánh Matthew Henry ở thế kỷ mười tám giúp chúng ta đánh giá cao những gì thanh gươm này – Lời của Đức Chúa Trời – có thể hỗ trợ cho tín nhân. Vì tính chất sắc bén của nó, lời của Đức Chúa Trời có thể “cắt bỏ sự ngu dốt ra khỏi tâm trí, đem sự phản nghịch ra khỏi ý chí, lấy sự thù hận ra khỏi tấm lòng – thay vào đó là sự tha thứ … Lời Chúa sẽ lật tẩy nội tâm của một tội nhân, và cho người đó thấy tất cả những gì trong lòng mình.”
Henry đang nói với chúng ta rằng Kinh Thánh có quyền năng xóa bỏ hận thù, cung cấp sự hiểu biết, và thay đổi ý muốn của chúng ta. Kinh Thánh có khả năng cho chúng ta thấy chúng ta cần thay đổi như thế nào từ trong ra ngoài.
Không có gì đáng ngạc nhiên, khi Phao-lô khuyên dạy các tín nhân, “cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” Có kỹ năng với thanh gươm của Lời Chúa sẽ giúp bạn trở thành môn đồ đắc lực và hiệu quả hơn của Vua Giê-su.
“TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.”
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn