Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Trang Chủ / Chọn Người Kế Thừa

Chọn Người Kế Thừa

Click vào hình tam giác nhỏ ở trên để nghe bài chia sẻ Chọn Người kế Thừa.

Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?

Ê-xơ-tê 4:14

Từ chức vụ quản gia có thể được nghĩ đến những thứ cụ thể để quản lý như tiền bạc và các của cải vật chất khác. Kinh Thánh dạy chúng ta về chức vụ quản gia (hay quản lý) mỗi lĩnh vực của đời sống thật tốt để có thể chia sẻ chúng cho người khác. Một người quản gia tốt biết nắm lấy những cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho.

Cô gái trẻ xinh đẹp Ê-xơ-tê trở thành hoàng hậu xứ Ba-tư trong khi lai lịch Do Thái của cô vẫn còn là điều bí mật. Khi một sắc lệnh mới từ hoàng đế Ba-tư khiến cuộc sống của mỗi người Do Thái lâm nguy, thì vai trò của Ê-xơ-tê trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho tuyển dân là điều hiển nhiên. Người cậu của Ê-xơ-tê là Mạc-đô-chê đã đặt vấn đề, “vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu?” Từ lúc đó Ê-xơ-tê bắt đầu hành động trong vai trò của mình – hành động này tiềm ẩn nhiều rủi ro (bà có thể mất mạng sống). Tuy nhiên Ê-xơ-tê đã can đảm đối diện với thực tế. Bà phải vào diện kiến vua mà không được mời – đây là một hành động trái luật pháp của Ba-tư, có thể phải đối diện với cái chết, trừ khi vua Ba-tư đưa cây phủ việt ra hoan nghênh bà. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ê-xơ-tê và khiến bà được ơn trước vị hoàng đế Ba-tư, nhà vua đưa cây phủ việt ra chào đón vị tân hoàng hậu của mình. Lúc này bà Ê-xơ-tê đã có thể trình bày duyên cớ của mình và đứng ra bênh vực tuyển dân.

Hãy nghĩ về những cơ hội mà bạn có trong gia đình, tại chỗ làm hay với người hàng xóm…Hãy nắm lấy những cơ hội đó để tôn vinh Đức Chúa Trời và làm công việc mà Ngài muốn bạn làm. Hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn phương cách để thực hiện công việc đó. Đức Chúa Trời có thể kêu gọi bạn phục vụ người khác trong một đường lối tiềm ẩn sự rủi ro.  Nhưng khi Chúa đã chuẩn bị bạn cho việc đó, Ngài chắc sẽ ban lòng can đảm để bạn có thể hành động mà không sợ hãi gì.

TÔI TIN RẰNG BẢN THÂN VÀ MỌI ĐIỀU TÔI ĐANG QUẢN LÝ ĐỀU THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI.

 

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn