Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Tổng hợp / Đưa Ra Phán Xét?

Đưa Ra Phán Xét?

Nhưng khi Sê-pha đến An-ti-ốt, tôi đã công khai phản đối ông. Ga-la-ti 2:11.

Trong một cuộc thảo luận bàn tròn về sự giải hòa, một người đã nói thế này: “Đừng giữ mãi suy nghĩ về người khác dựa vào quá khứ của họ.” Anh ấy nhận thấy rằng chúng ta thường hay ghi nhớ những lỗi lầm của người khác và không bao giờ cho họ cơ hội để thay đổi.

Có nhiều lúc trong cuộc đời của Phi-e-rơ mà Chúa có thể đối xử với ông dựa vào những hành động trong quá khứ. Nhưng Ngài không hề làm điều đó. Phi-e-rơ, một môn đồ bốc đồng đã “trách” Chúa Jêsus, sau đó ông bị Chúa quở trách nặng nề (Mat. 16:21-23). Ông đã thẳng thừng chối Chúa (Giăng 18:15-27), rồi được Chúa phục hồi sau đó (21:15-19).

Và ông cũng từng góp phần vào sự chia rẽ chủng tộc trong hội thánh.Việc ấy xảy ra khi Phi-e-rơ (cũng được gọi là Sê-pha) tách mình ra khỏi những người ngoại bang (Gal. 2:11-12). Trước đó, ông vẫn vui vẻ thông công với họ. Nhưng khi có một số người Do Thái đến, họ là những người quả quyết rằng những người tin Đấng Christ phải chịu cắt bì, thì Phi-e-rơ rút lui, không giao du với những người ngoại chưa cắt bì nữa. Điều này cho thấy ông quay lại với luật pháp Môi-se, là điều nguy hiểm. Phao-lô đã gọi cách hành xử của Phi-e-rơ là “giả hình” (c.13).Qua sự thẳng thắn của Phao-lô, vấn đề đã được giải quyết. Phi-e-rơ tiếp tục phục vụ Chúa trong tinh thần hiệp một mà Ngài muốn.

Chúng ta không nên giữ mãi cái nhìn về ai đó dựa vào những lúc tồi tệ nhất của họ. Trong ân điển của Chúa, chúng ta hãy chấp nhận nhau, học hỏi từ nhau, thẳng thắn với nhau khi cần thiết và lớn lên cùng nhau trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, hôm nay xin kéo chúng con lại gần Ngài để chúng con cũng gần nhau hơn. Xin bảo vệ sự hiệp một trong hội thánh của Ngài. Nơi nào thiếu sự tin tưởng, xin Ngài ban cho chúng con sự hiểu nhau. Nơi nào có sự chia rẽ, xin Ngài chữa lành chúng con.Nếu phải thẳng thắn với ai đó, hãy luôn nhớ mục tiêu của chúng ta là phục hồi họ chứ không phải làm họ xấu hổ.

Chuck Swindoll

Bài đọc thêm cùng chủ đề: https://lethat.net/phan-xet-nguoi-khac/

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn