Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 32)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

THỜ LẠY NGÀI

THƯ CHỦ NHIỆM Mỗi lần Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh về, tôi lại được nhắc đến câu chuyện các nhà thông thái Đông Phương đi tìm Chúa Cứu Thế. Những nhà thông thái nầy tượng trưng cho giới tri thức, khôn ngoan, giàu có, am hiểu khoa học, những ...

Xem thêm »

Kinh Nghiệm Của Y-sác

“Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” Sáng. 22:14 LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ ...

Xem thêm »

TRỜI GHEN, TRỜI GIẬN

“Đức Chúa Trời là Đấng hay ghen.” Xuất 20:5 Trong Giê-rê-mi 7:17-18, Chúa Trời phán, “Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ ...

Xem thêm »

Cất Giấu Của Cải?

Câu chuyện sau đây minh chứng cho lời Chúa dạy về việc nên nương cậy Chúa là “Đấng hằng ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng” hơn là nương dựa nơi “của cải không chắc chắn.” Ở tỉnh Saga miền Nam nước Nhựt có một ông ...

Xem thêm »

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI?

“Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì ...

Xem thêm »

TÌNH TRỜI

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ Người Việt là một dân tộc nặng về tình hơn về lý. Tình ông bà, tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình gia đình, tình thầy trò, tình anh em, tình bà con, tình bạn hữu, tình hàng xóm, tình quê hương. Người Việt thường ...

Xem thêm »

Đời Sống Tự Do

“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” Giăng 8:31-32.  Mục đích của Đức Chúa Trời cho dân ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn