Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 32)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI?

“Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì ...

Xem thêm »

TÌNH TRỜI

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ Người Việt là một dân tộc nặng về tình hơn về lý. Tình ông bà, tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình gia đình, tình thầy trò, tình anh em, tình bà con, tình bạn hữu, tình hàng xóm, tình quê hương. Người Việt thường ...

Xem thêm »

Đời Sống Tự Do

“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” Giăng 8:31-32.  Mục đích của Đức Chúa Trời cho dân ...

Xem thêm »

TIN MỪNG CHO BẠN

TIN MỪNG CHO BẠN   Ngày nay hai chữ Tin Lành đã được nhiều người Việt biết đến. Chữ nầy còn có thể gọi là Tin Mừng, hay Phúc Âm. Nhưng tiếc thay còn có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của Tin Lành, một tin tức tốt ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn