Thứ Bảy , 24 Tháng Hai 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 32)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

VÔ PHÚC? PHÚC TRÙNG LAI!

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng Thư pháp là nghệ thuật viết chữ Hán như tranh vẽ bằng bút lông trên giấy, trên lụa. Phổ thông nhất là tranh chữ Phúc. Ngoài chữ Phúc, các chữ Tâm, Đức, Nhẫn… cũng chứa đụng nhiều ý nghĩa tốt đẹp và mang lại những ...

Xem thêm »

THỜ LẠY NGÀI

THƯ CHỦ NHIỆM Mỗi lần Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh về, tôi lại được nhắc đến câu chuyện các nhà thông thái Đông Phương đi tìm Chúa Cứu Thế. Những nhà thông thái nầy tượng trưng cho giới tri thức, khôn ngoan, giàu có, am hiểu khoa học, những ...

Xem thêm »

Kinh Nghiệm Của Y-sác

“Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” Sáng. 22:14 LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ ...

Xem thêm »

TRỜI GHEN, TRỜI GIẬN

“Đức Chúa Trời là Đấng hay ghen.” Xuất 20:5 Trong Giê-rê-mi 7:17-18, Chúa Trời phán, “Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao? Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ ...

Xem thêm »

Cất Giấu Của Cải?

Câu chuyện sau đây minh chứng cho lời Chúa dạy về việc nên nương cậy Chúa là “Đấng hằng ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng” hơn là nương dựa nơi “của cải không chắc chắn.” Ở tỉnh Saga miền Nam nước Nhựt có một ông ...

Xem thêm »

CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI?

“Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn