Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / KHÔNG PHẢI CÓ TÔN GIÁO LÀ ĐỦ

KHÔNG PHẢI CÓ TÔN GIÁO LÀ ĐỦ

KHÔNG PHẢI CÓ TÔN GIÁO LÀ ĐỦ…

Người Mỹ theo Chúa có một câu nói sâu sắc: “Not religion but relationship.” Không phải là có tôn giáo nhưng là có mối liên hệ. Câu nầy tác giả muốn nói bạn không phải có theo một tôn giáo là đủ, nhưng bạn phải biết mục đích. Mục đích chính của chúng ta là xây dựng và duy trì mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Mối liên hệ nầy chỉ có được nhờ qua trung gian nối kết của Con Trời. Con Trời chính là Chúa Cứu Thế Giê-su.

re

Kinh Thánh chép: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến” (Giăng 17:3).

Kinh Thánh cũng chép: “Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (1 Ti-mô-thê 2:3-6).

Chỉ cần đọc và tin 2 câu Kinh Thánh trên, bạn sẽ thấy con đường sống tâm linh là mối liên hệ giữa người và Trời. Đây là con đường hẹp dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ý Trời khác với ý người. Muốn sống, bạn chỉ có thể chọn làm theo ý Trời.

Các tôn giáo là cố gắng của con người để nối lại mối giao thông vốn bị gián đoạn giữa loài người và Đức Chúa Trời. Nhưng tôn giáo không bảo đảm đạt được mục đích nầy. Tôn giáo thường chỉ xây hàng rào chứ ít xây cầu. Tôn giáo thường đẩy bạn xa Trời chứ không gần Trời. Tôn giáo thường bắt bạn làm nô lệ cho những giáo luật nhưng không giải thoát bạn cho được tự do. Tôn giáo không có khả năng cứu rỗi bạn. Tôn giáo không có quyền năng đổi mới thật. Tôn giáo không đem lại cho bạn niềm hy vọng thật. Tôn giáo hứa hẹn niềm hy vọng mơ hồ. Tôn giáo không thể giúp bạn nối lại mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôn giáo không thể bảo đảm cho bạn một chỗ trên thiên đàng.

Tôn giáo là nỗ lực bên ngoài. Là cố gắng tu sửa. Tự an ủi. Xoa dịu mặc cảm tội lỗi. Tôn giáo không có khả năng biến đổi cuộc đời. Tôn giáo chỉ đụng đến ngọn nhưng không đụng được đến gốc. Nhu cầu giải thoát vẫn còn đó. Nan đề tội lỗi vẫn chưa được người nào giải quyết. Hầu hết các tôn giáo chỉ là triết lý. Nhưng tiếc thay triết lý không phải là chân lý. Các triết lý thay đổi theo thời gian, nhưng chỉ có lời sống của Chúa Trời mới là chân lý vững bền. Chỉ có làm theo chân lý, bạn mới sống đẹp lòng Trời, kết quả là sự sống và bình an.

Đây là lý do bạn phải cân nhắc để lựa chọn. Nhưng bạn phải chọn đúng. Bạn chọn con đường dẫn bạn đến sự phục hòa với Trời. Tái lập mối giao thông giữa bạn với Trời.  “Hướng đi cho cuộc đời” của bạn phải là hướng đi lên. Bạn phải chắc hướng đi của bạn trong khi bạn đang còn sống. Bạn không thể lên thiên đàng của Trời theo ý riêng của bạn. Bạn cũng không thể chọn để lên thiên đàng với Trời sau khi bạn đã qua đời. Bạn không thể có cơ hội sau khi bạn bất tỉnh hay không còn tỉnh táo, sáng suốt. Mọi quyết định của bạn chỉ có giá trị khi bạn còn đang sống, khi bạn còn sáng suốt. Hãy quyết định trở lại thờ Trời ngay hôm nay.

Bạn có biết mình còn sống bao lâu nữa không? Thời gian bay qua thật nhanh, thời gian bay qua rồi không bao giờ trở lại. Bạn chỉ có thể quyết định cho số phận linh hồn của bạn ngay trong hiện tại hôm nay. Bởi vì Kinh Thánh đã khẳng định:

-Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.

Nhân mùa Xuân mới lại về, tôi suy nghĩ đến sự thật trong mối quan hệ của loài người chúng ta với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Có lẽ bạn đã có quan hệ với giáo hội, giáo phái, hay với một tôn giáo có đông người theo, nhưng bạn đã có quan hệ với Trời chưa? Trời đã ngự trong lòng bạn chưa? Bạn đã nối lại mối giao thông với Trời chưa? Có lẽ bạn đã có chỗ đứng trong tôn giáo và nghĩ rằng có chức vị trong hàng ngũ tôn giáo là đủ. Có lẽ bạn đã thành người giàu có, bạn có địa vị, bạn có đạo, nhưng nếu hỏi Trời, bạn sẽ nghe Ngài phán, “Ngươi còn thiếu một điều.”

Đây mới là sự thật quan trọng.

“Vì mọi người đều phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

Tôi không hỏi bạn có tôn giáo hay chưa mà là hỏi bạn đã có sự hiện diện sống của Chúa Trời trong lòng chưa? Loài người nhìn bên ngoài nhưng Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Bạn có liên hệ (relationship) với Đức Chúa Trời qua Con Trời là Chúa Giê-su chưa? Bạn có giao thông (fellowship) với Chúa Trời chưa? Bạn chỉ có giao thông (fellowship) thực sự với Trời nếu bạn đã xây dựng mối liên hệ (relationship) với Ngài.

Tôi thường khuyên những người chưa có mối liên hệ với Chúa Trời như sau:

-Muốn biết tại sao cần được Trời cứu, bạn hãy đọc sách Rô-ma.

-Muốn biết làm thể nào để được Trời cứu, bạn hãy đọc sách Tin Lành Giăng.

-Muốn biết chắc được Trời cứu, bạn hãy đọc Thư Giăng Thứ Nhất.

Bạn có biết chắc mình đã được Trời cứu chưa?

Bạn có đang giao thông với Trời hôm nay không?

Bạn có trước hết tìm kiếm nước Trời chưa?

Bạn có dành thời giờ biệt riêng để lắng nghe Chúa Trời phán dạy bạn không?

Bạn có dành giờ đầu trong ngày, ngày đầu trong tuần cho sinh hoạt thờ Trời không?

Bạn có dành trái đầu mùa trong các sản vật Trời ban để dâng làm công việc Trời giao cho bạn hay không?

Nhiều người vẫn còn lầm lẫn về con đường dẫn đến gặp gỡ Chúa Trời.

reformation

Cách đây đúng 500 năm, các nhà Cải Cách Giáo Hội Cơ-đốc đã tóm tắt giáo huấn về phương pháp xây dựng mối liên hệ giữa bạn và Trời qua mấy nguyên tắc sau đây:

 1. Chỉ theo Lời dạy của Trời.
 2. Chỉ nhờ ân điển của Trời.
 3. Chỉ qua Con Một Chúa Trời.
 4. Chỉ bởi đức tin nơi lời hứa của Trời.
 5. Chỉ quy vinh hiển về Trời.

Tôi nhớ lời Chúa Cứu Thế đã từng nói về mục đích Ngài đến thế gian:

“Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa” Lu-ca 4:19.

“Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” Giăng 8:36.

Duy chỉ biết ơn Trời, chọn thờ Trời, nhờ Con Trời, bằng cách tin cậy Trời và cầu Trời, bạn mới có tương lai.

NGƯỜI THỜ TRỜI CÓ BẢN TÍNH YÊU THƯƠNG

 

Mạng lịnh của Trời là yêu Trời và yêu nhau. Tôi học được bài học nầy qua ngòi bút của một Mục Sư Người Mỹ, ông Rick Warren, trong loạt bài Niềm Hy Vọng Cho Mỗi Ngày. Hãy luôn suy nghĩ đến tình yêu. Tình yêu là điều kiện, là bản chất, là nhiệm vụ xây dựng của bạn suốt cả cuộc đời.

KHÔNG CÓ TÌNH YÊU MỌI THỨ ĐỀU VÔ NGHĨA

“Nếu bạn là môn đồ của Chúa Giê-su Christ…điều quan trọng nhất ấy là đức tin của bạn khiến bạn yêu thương người khác” (Ga-la-ti 5:6).

Có khi nào bạn tự hỏi điều gì là quan trọng đối với Chúa không? Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ga-la-ti 5:6, “Nếu bạn là môn đồ của Chúa Giê-su Chirst…điều quan trọng nhất ấy là đức tin của bạn khiến bạn yêu thương người khác.”  Chúa phán bảo rằng điều quan trọng trong đời sống không phải là sự thành đạt hoặc là thành tích hoặc là danh tiếng hay là sự giàu có của bạn. Một điều quan trọng nhất ấy là bạn có một đức tin khiến bạn yêu thương người khác. Nếu bạn thiếu điều đó, bạn đã thiếu đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Trong vài ngày tới đây, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đoạn Kinh Thánh nổi tiếng về tình yêu, I Cô-rinh-tô 13.  Khi các diễn giả muốn bạn chú ý đến và muốn bạn nhớ một điều gì đó, họ dùng điệp ngữ.  Họ lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần. Trong vài câu đầu của đoạn Kinh Thánh này, Phao-lô nói về cùng một điều với năm cách khác nhau: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tình yêu.

Đây là bốn lý do đầu tiên tại sao:

 1. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn nói chỉ là vô nghĩa:

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.” (I Cô-rinh-tô 13:1)

Chúng ta thật rất ấn tượng với những diễn giả tài ba. Chúng ta ưa thích tài hùng biện và tài hấp dẫn người khác. Nhưng Chúa phán, “Ta không quan tâm ngươi là một diễn giả tài ba như thế nào. Ngươi có đang sống một đời sống yêu thương hay không?” Nếu không, thì không điều gì ngươi nói là quan trọng cả. Lời nói mà không có tình yêu thương chỉ là những tiếng ồn mà thôi.

 1. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn biết chỉ là vô nghĩa:

“Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết… nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (I Cô-rinh-tô 13:2)

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà kiến thức đang bùng nổ. Chúng ta khôn ngoan hơn chúng ta từ trước đến giờ. Nhưng chúng ta vẫn còn có những nan đề như cũ: tội ác, ngược đãi, kỳ thị, bạo động. Tại sao? Bởi vì thế giới không cần thêm kiến thức. Thế giới cần thêm tình yêu thương. Bạn có thể là một thiên tài. Nhưng Chúa nói rằng nếu bạn không có tình yêu trong cuộc sống của bạn, thì tất cả những điều bạn biết đều là vô gia trị.

 1. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn tin chỉ là vô nghĩa:

Kinh Thánh chép, “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (I Cô-rinh-tô 13:2b) Có một huyền thoại cho rằng làm môn đồ của Chúa Giê-su chỉ là tin vào một số lẽ thật nào đó. Không gì có thể xa sự thật hơn được như vậy! Theo Đấng Christ nghĩa là sống một đời sống yêu thương. Nó cần nhiều hơn là đức tin để làm đẹp lòng Chúa.

 1. Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn ban cho chỉ là vô nghĩa:

Câu kế tiếp nói, “Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.” (I Cô-rinh-tô 13:3)

Tình yêu không luôn luôn là động cơ để ban cho. Một số người ban cho chỉ để lấy lại hoặc vì mặc cảm tội lỗi hoặc để kiểm soát người khác hay là để lấy tiếng. Bạn có thể ban cho vì nhiều động cơ sai trật, nhưng Kinh Thánh nói rằng nếu bạn không làm điều đó vì tình yêu thương, không có sự ban cho nào của bạn có ý nghĩa gì cả.

Kinh Thánh rất rõ ràng về điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không sống một đời sống yêu thương. Ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu lý do cuối cùng tại sao bạn cần chú tâm vào đức tin của bạn, đức tin khiến bạn yêu thương người khác.

Nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì mọi điều bạn nói là vô nghĩa, mọi điều bạn biết là vô nghĩa, mọi điều bạn tin là vô nghĩa, và mọi điều bạn ban cho cũng chỉ là vô nghĩa.

images (3)

Và cuối cùng, nếu bạn không sống một đời sống yêu thương, thì không thành đạt nào của bạn là quan trọng cả.

Kinh Thánh cũng có chép trong I Cô-rinh-tô 13:3, “Dầu tôi nói điều gì, tin điều gì, và làm điều gì, tôi hoàn toàn phá sản khi không có tình yêu” (MSG). Bạn có thể làm đầy một danh sách không thể tin nỗi về những thành đạt của cá nhân bạn. Bạn có thể có hình của mình đăng ở trang bìa của tạp chí Fortune. Bạn có thể thắng giải hoà bình Nobel. Bạn có thể có những thành tựu lớn lao, là doanh nhân của năm, xây dựng một công ty giá trị hằng tỉ đô-la, có những thành công không thể tin nỗi trong lãnh vực mà bạn nỗ lực. Nhưng Kinh Thánh nói rằng nó không có giá trị gì mấy nếu bạn không yêu thương. Kinh Thánh nói—Đức Chúa Trời nói—những mối quan hệ thì quan trọng hơn là những thành tựu.

Cuộc sống là vì những mối quan hệ, chứ không phải là những thành đạt.

Nó đơn giản như thế này: Bạn có thể có tài hùng biện của một nhà diễn thuyết, kiến thức của một thiên tài, đức tin của một người làm phép lạ, lòng rộng rãi của một nhà hão tâm, hoặc là những thành đạt của các siêu sao, nhưng nếu bạn không có tình yêu trong lòng bạn, nó chỉ có giá trị bằng một con số không. Nó không đáng kể.  Chỉ có một điều quan trọng đối với Chúa ấy là: Bạn có yêu mến Ngài, và bạn có yêu thương người khác không?

Một ngày rồi bạn sẽ qua đời, và bạn sẽ đứng trước mặt Chúa. Khi Ngài đánh giá cuộc sống của bạn, Ngài sẽ không nhìn vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc danh sách những thành tựu của bạn hoặc số điểm của bạn. Ngài sẽ không quan tâm đến tất cả những giải thưởng thể thao của bạn. Ngài sẽ không nhìn vào những người ủng hộ bạn hoặc lý lịch nghề nghiệp của bạn.

Chúa sẽ đánh giá bạn dựa trên một điều căn bản: Những mối quan hệ của bạn. Chúa sẽ hỏi, “Con đã yêu ta và những người khác nhiều đến đâu?” Đó gọi là Đại Giới Răn. Bạn đã hết lòng yêu Chúa, và bạn đã yêu kẻ lân cận như mình không?

Đó là lý do tại sao Phao-lô dạy chúng ta rằng điều quan trọng nhất là đức tin bày tỏ qua tình yêu thương của chúng ta (xin xem Ga-la-ti 5:6).

TÌNH YÊU THƯƠNG THEO ĐỊNH NGHĨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 “Sự yêu thương là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời” (II Giăng 1:6a).

 

Nếu chúng ta sẽ suy gẫm một loạt bài tĩnh nguyện về tình yêu thương—và quan trọng hơn, nếu Kinh Thánh nói rằng tình yêu thương cần phải là trung tâm của đời sống chúng ta—hãy dành một ít phút để suy nghĩ tình yêu thương thật ra là gì.

 1. Kinh Thánh nói tình yêu thương là một mạng lệnh:

Chúa ban phát mạng lệnh rằng chúng ta phải yêu thương nhau: “Sự yêu thương là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời” (II Giăng 1:6a).

Bạn không luôn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, và Chúa không bao giờ ra lệnh cho bạn làm điều gì mà Ngài không ban cho bạn sức lực và khả năng để làm. Điều đó có nghĩa là tình yêu thương không phải là một cảm xúc. Hãy tưởng tượng chúng ta thấy một đứa bé đang khóc và đang khó chịu, và chúng ta bảo: “Ta ra lệnh cho con phải vui vẻ! Ta ra lệnh cho con nín khóc!” Bạn không thể chỉ đơn giản ra lệnh cho một người phải cảm xúc như thế nào.

 1. Kinh Thánh nói tình yêu thương là một sự lựa chọn:

Kinh Thánh chép trong I Cô-rinh-tô 14:1 “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương.” Nếu bạn “tìm kiếm” một điều gì, đó có nghĩa là bạn làm một chọn lựa. Tình yêu thương là một sự lựa chọn. Chúng ta chọn yêu hay là không yêu.

Tôi không thể nói cho bạn biết đã bao nhiêu lần tôi gặp những người đàn ông hay đàn bà bào chữa cho việc ly thân hay ly dị bằng cách nói rằng, “Tôi chỉ là không còn yêu người phối ngẫu của tôi nữa”—như thể là điều đó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng hành động trong tình yêu thương khi bạn không cảm thấy thích thật ra lại là một tình yêu cao thượng hơn là khi mà bạn cảm thấy muốn như vậy. Yêu thương khi những đóa hoa đang nở rộ là một chuyện, nhưng sự thử nghiệm thật sự của tình yêu là vào mùa đông rét buốt, khi mọi sự không được hanh thông trong cuộc đời bạn. Bạn chọn lựa yêu thương mặc kệ bạn cảm thấy như thế nào và bạn cho người khác những điều mà họ cần, không phải những điều mà họ xứng đáng. Bạn chọn yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương bạn.

 1. Kinh Thánh nói tình yêu thương là một cách cư xử:

Tình yêu là những gì bạn làm. Kinh Thánh chép, “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (I Giăng 3:18).

Mỗi ngày Chúa đặt để những cơ hội quanh ta để chúng ta bày tỏ tình yêu thương. Vấn đề là hầu hết thời gian chúng ta đều qúa bận rộn. Bao nhiêu lần bạn đã suy nghĩ, “Tôi phải gọi điện thoại; tôi phải khích lệ người đó ở chỗ làm; Tôi phải giúp người hàng xóm của tôi,” nhưng rồi bạn lại lỡ mất cơ hội vì những việc khác đến? Tình yêu thương tận dụng những cơ hội để phục vụ người khác.

 1. Kinh Thánh nói tình yêu thương là một cam kết:

Kinh Thánh chép trong I Giăng 4:16b, “Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.” Quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời phần lớn ảnh hưởng bởi quan hệ của chúng ta với người khác. Nếu chúng ta cam kết yêu thương và cứ ở trong sự yêu thương, thì chúng ta sẽ làm một tấm lòng của chúng ta với Chúa—bởi vì Chúa là tình yêu.

 

NĂM BƯỚC ĐẦU TIÊN ĐỂ XÂY DỰNG MỘT CUỘC ĐỜI YÊU THƯƠNG

 “Hãy sống một cuộc đời yêu thương như Chúa Cứu Thế đã yêu chúng ta và hi sinh mạng sống Ngài cho chúng ta, để làm một sinh tế có hương thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:2 BPT).

Tôi đã sống trên đất này một thời gian rồi, và tôi vẫn còn bị Chúa bắt phục về việc tôi biết thật ít về tình yêu thương và thường xuyên tôi là một người không yêu thương. Nhưng thật ra, tất cả chúng ta đều cần phải học hỏi trong lãnh vực này. Tất cả chúng ta cần phải lớn lên nhiều hơn đang khi chúng ta trưởng thành trong tình yêu của Chúa.

Vậy thì bạn làm thế nào để xây dựng một đời sống thật sự yêu thương sâu đậm? Đó là một câu hỏi thật uyên thâm, và bạn sẽ phải sử dụng cả cuộc đời còn lại của bạn để cố gắng học hỏi điều này. Nhưng tôi có thể chỉ cho bạn một vài bước để giúp bạn ra khỏi mốc khởi hành—năm điều bạn có thể làm trong tuần này sẽ giúp bạn bước đi trên con đường để trở thành một người yêu thương cao qúy thật sự.

 1. Học cách yêu thương trưởng thành:

Sự thay đổi cá tánh luôn bắt đầu bằng một sự thay đổi trong cách nhìn sự việc. Bạn cần phải có cách nhìn của Chúa về yêu thương thật sự giống như thế nào, bởi vì thế gian không biết gì về tình yêu thật, tình yêu sâu đậm cả. Bạn làm như vậy bằng cách học Lời Chúa.

pr

 1. Bắt đầu ngày mới của bạn với một lời nhắc nhở hằng ngày rằng bạn phải yêu thương:

10 phút đầu tiên của một ngày quyết định tâm trạng của bạn cho suốt cả ngày hôm đó. Hãy quyết định thức dậy mỗi buổi sáng và cầu nguyện, “Chúa ơi, giúp con nhớ rằng điều quan trọng nhất là yêu mến Ngài và yêu thương người khác. Nếu hôm nay con không làm được việc gì khác ngoại trừ yêu mến Chúa và những người Chúa đặt để chung quanh con hơn, thì ngày hôm nay cũng đã không phải là một ngày uổng phí rồi.”

 1. Học thuộc lòng những gì Chúa nói về tình yêu:

Lời Chúa chứa đầy những lẽ thật và những nguyên tắc về cách để trở nên một người yêu thương. Vấn đề ở chỗ, khi bạn ở trong một hoàn cảnh lúc mà bạn bị cám dỗ để không yêu thương, cuốn Kinh Thánh của bạn thường là đang ở trên kệ sách tại nhà. Đó là lý do tại sao bạn cần phải học thuộc lòng Kinh Thánh—để Chúa có thể đem những câu Kinh Thánh đến với tâm trí của bạn khi bạn cần chúng nhất.

 1. Thực tập cư xử một cách không ích kỷ, sống cách yêu thương:

Tình yêu cũng giống như một bắp thịt. Bạn càng dùng nó nhiều chừng nào, nó càng phát triển thêm chừng đó. Nếu bạn muốn trở thành một người yêu thương thật sự, bạn phải chủ động làm một vài điều đầu tiên có vẻ ngượng nghịu. Nhưng bạn càng thực tập, nó càng trở thành quán tính của bạn, và bạn trở thành một người yêu thương thật sự.

 1. Nhận sự nâng đỡ của những người yêu thương khác:

Nếu bạn chỉ ngồi đọc sách trong phòng của của bạn, bạn sẽ không tiến bộ gì mấy trong việc học làm thế nào để yêu thương. Bạn chỉ có thể học được trong sinh hoạt chung với người khác, trong môi trường của một cộng đồng. Đó là một trong những lý do tại sao nhóm nhỏ lại quan trọng như vậy! Nó đặt bạn vào những hoàn cảnh nơi mà bạn có thể tăng trưởng khi bạn nhìn những tấm gương tin kính yêu thương và khi bạn thực tập phục vụ người khác một cách yêu thương, không ích kỷ.

Bạn không bao giờ học được yêu thương bằng cách chỉ ngồi và lắng nghe. Bạn học yêu thương trong mối quan hệ với người khác.

Hãy có xung quanh bạn ít nhất ba người:

Một ông thầy giống như Phao-lô;

Một người bạn giống như Ba-na-ba;

Và một học trò giống như Ti-mô-thê.

Bạn đã tìm được ba người nầy chưa?

Chúa có thể giúp bạn tìm được ba người nầy nếu bạn hạ mình cầu xin Ngài.

Tình yêu thật luôn luôn có kết quả. Kết quả thật của tình yêu là sự sanh sản. Hãy sống khỏe mạnh trong Chúa, bạn sẽ có đời sống sanh sôi nẩy nở.

DẤU HIỆU BẠN ĐANG CÓ MỐI LIÊN HỆ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Bạn có thể tự xét và biết mình đang có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Có ba mức độ yêu thương: nguội lạnh, hâm hẩm và nóng cháy.

Trong quyển sách TEN QUESTIONS TO DIAGNOSE YOUR SPIRITUAL HEALTH, tác giả Donald S. Whitney đã liệt kê 10 câu hỏi kiểm tra sức khỏe thuộc linh của bạn. Đây là những câu hỏi có thể cho bạn biết mối liên hệ hiện nay của bạn với Đức Chúa Trời. Hy vọng bạn cùng tôi suy nghĩ.

 1. Bạn có đang khao khát Đức Chúa Trời không?
 2. Bạn có đang được điểu khiển liên tục càng ngày càng hơn bởi sách Trời không?
 3. Bạn có đang yêu thương hơn không?
 4. Bạn có nhạy cảm hơn với sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?
 5. Bạn có quan tâm hơn đối với nhu cầu tâm linh và nhu cầu tạm của người khác không?
 6. Bạn có yêu thích Hội Thánh là nàng dâu của Đấng Christ không?
 7. Những kỷ luật thuộc linh có càng ngày càng quan trọng hơn đối với bạn không?
 8. Bạn có còn đau đớn vì tội lỗi không?
 9. Bạn có phải là người tha thứ nhanh chóng không?
 10. Bạn có ham mến thiên đàng và trông mong được ở với Chúa Giê-su không?

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

biên soạn

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn