Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 40)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

ĐẠO TRỜI

  Sau khi sống ở Mỹ hơn 20 năm, tôi kể mình như một người Việt được Đức Chúa Trời cho đi du học nhiều năm. Tôi muốn du học thành tài để có thể góp phần giúp ích cho Hội Thánh và quê hương. Tôi tự hỏi điều quý ...

Xem thêm »

THERE IS NO PLAN B

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B Là những Cơ đốc nhân chúng ta ủng hộ ý tưởng “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.” Lời công bố này trích trong Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, nó được căn cứ vào những giáo huấn từ Kinh Thánh ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn