Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Đức Chúa Trời Kéo Con Người Đến Với Đấng Christ

Đức Chúa Trời Kéo Con Người Đến Với Đấng Christ

ĐỨC CHA ĐANG LÀM GÌ?

Đức Cha kéo con người đến với Đấng Christ
Chúa Jesus phán với các người lãnh đạo Do thái giáo, “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt.” (Giăng 6:44). Làm thế nào Cha có thể kéo người ta đến với Đấng Christ? Chúng ta đọc câu tiếp sau đây: “Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta.” (Giăng 6:45). Đức Cha kéo con người đến với Đấng Christ thông qua Lời Của Ngài.
Cha cũng kéo con người đến với Christ xuyên qua những trải nghiệm của đời sống. Cha có thể dùng những tai nạn, bệnh tật, sự chết của những người thân yêu, các phước hạnh, những thử thách, đau khổ, khủng hoảng gia đình và những trải nghiệm khác để tỉnh thức, bẻ gãy những bướng bỉnh kiêu ngạo của chúng ta.
Chúa Jesus phán, “khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta.” (Giăng 12:32). Chúa ngụ ý gì khi Ngài dùng cụm từ “được treo lên khỏi đất”? Câu tiếp theo trả lời: “Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.” (câu 33). Đấng Christ đã bị treo trên cây thập tự. Từ đây biểu tượng về thập tự trở nên một lực hút quyền năng kéo mọi người đến với Christ.

John-6-44-No-One-Can-Come-To-Me-Unless-The-Father-Draws-Him-green-copy

Cha Sản Sinh Con Cái của Ngài
Khi Ni-cô-đem đến gặp Chúa Jesus trong đêm, Chúa phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:3). Ni-cô-đem hỏi lại, “Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao?” (Giăng 3:4). Chúa Jesus trả lời, “…ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (Giăng 3:5-6).
Chúa Jesus đang nói chuyện với một người lãnh đạo dân Do Thái. Ni-cô-đem tin rằng ông ta tự động là con cái Đức Chúa Trời vì ông được sinh ra là người Do Thái. Chúa Jesus giải thích cho ông biết rằng không có ai được tái sinh bởi xác thịt. Chúng ta cũng không được tái sinh và trở thành con cái của TRỜI vì mình là tín hữu của Báp-tít, Giám Lý, Ngũ Tuần, Công giáo, Calvary Chapel, Trưởng lão….. hay một hệ phái Cơ đốc nào đó. Chúng ta cũng không trở thành con của Chúa vì ông nội hay cha mẹ của mình là Giám mục trưởng hay một người lãnh đạo Cơ đốc nào đó. Không một người nào có thể làm cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ duy TRỜI là Đấng có khả năng tha thứ tội lỗi và tái sinh làm cho chúng ta trở thành con của Ngài.
Làm cách nào mà chúng ta được tái sinh? Tin và tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình (Giăng 1:12). Một ai đó có thể nói: Tôi luôn tin vào TRỜI. Gia-cơ nói như thế này: “Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2:19). Bạn cần tiếp nhận, chứ không chỉ tin. Bạn có thể tin vào các viên thuốc điều trị bệnh của bác sĩ kê đơn, nhưng bạn phải uống nó mới có tác dụng. Cũng vậy, bạn không chỉ tin mà còn phải tiếp nhận Chúa Jesus làm chủ, làm Cứu Chúa đời sống mình qua hành động ăn năn tội lỗi.
Không ai có thể trở thành con cái của Chúa và nhìn thấy nước trời cho đến khi người đó được tái sinh. Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo ra muôn vật, nhưng Ngài không phải là Cha thiên thượng của tất cả mọi người. Chúa Jesus phán: “Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.” (Giăng :42-44).
Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, từ đó chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời và thừa kế cơ nghiệp của Ngài. “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.” (Rô-ma 8:15-17)
Cha Chăm Sóc Con Cái Của Ngài.
“Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài,
Khác nào cha thương xót con cái mình vậy….. Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời
Cho những người kính sợ Ngài,
Và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ.” (Thi thiên 103:13, 17)

tumblr_o91kz79a4Z1s91yx0o1_500
Con cái của Đức Chúa Trời luôn ngửa trông sự chăm sóc từ Cha thiên thượng. Và Cha luôn dành điều tốt nhất cho con cái. Điều sai lầm là một số người cho rằng Đức Chúa Trời giống như một cảnh sát luôn theo dõi để xử phạt những ai làm điều sai trái.
Kinh Thánh bày tỏ TRỜI chậm nóng giận (Thi. 103:8). Ngài không gởi đến cho chúng ta điều chúng ta xứng đáng nhận. “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi,
Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.” (Thi. 103:10). Chúng ta đừng bao giờ quên các ân huệ của Ngài (Thi. 103:2).
Nếu cha mẹ bình thường còn dành điều tốt cho con cái của họ, thì Cha thiên thượng lại chẳng làm điều trỗi hơn sao? Chúng ta là những người là cha mẹ, đôi khi không biết điều gì là nhất cho con cái mình, nhưng Cha trên trời thì không như vậy. Ngài biết hết mọi sự và chăm sóc con cái Ngài, cung ứng các nhu cầu phù hợp và tốt nhất cho con cái Ngài. “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;
Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.” (Thi. 84:11)

Cha Kỷ Luật Con Cái Ngài.
“Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. 11 Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.” (Hêb. 12:10-11)
Cha trên trời sửa phạt chúng ta là con cái Ngài trong tình yêu thương để dẫn chúng ta vào con đường công nghĩa, từ đó phản chiếu ra vinh quang của Ngài. Trước giả thư tín Hê-bơ-rơ biết rằng các tín hữu đang ở trong những thời khắc của sự khó khăn, có thể họ sẽ suy sụp tinh thần, vì thế đã đưa ra những lời khích lệ: “Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hêb. 12:3).
Một thực tế là chúng ta phải bị sửa phạt, vì đó là bằng chứng TRỜI xem chúng ta như con cái yêu dấu của Ngài. “Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật.” (Hêb. 12:7-8). Vì thế chúng ta phải đứng lên, làm gương cho người khác (Hêb. 12:12-13). Sứ đồ Gia-cơ cũng nói, “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” (Gia-cơ 1:2-4). Khi chúng ta làm điều sai thì được Chúa sửa phạt. Mục đích của sự sửa phạt này để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Sứ đồ Phao-lô biết rõ điều này: “Những sự cám dỗ (hay thử thách) đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Côr. 10:13)

(Còn nữa)

james

JAMES SEMPLE

Trích từ: BIBLE TRUTHS ABOUT GOD

Translated by Tuong Vi    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn