Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / BẠN ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐIỀU BẠN BIẾT?

BẠN ĐÃ LÀM GÌ VỚI ĐIỀU BẠN BIẾT?

Năm mới, tôi cầu chúc bạn có thêm nhiều hiểu biết mới và bạn cũng có thể áp dụng được những sự hiểu biết mới của mình. Hãy cùng tôi đọc và suy nghĩ mấy câu sau đây:

Người không biết, và không biết là mình không biết là người dại, hãy tránh xa hắn đi.

Người không biết, và biết mình không biết, là người đơn sơ, hãy dạy anh ấy.

Người biết, và không biết là mình biết, là người ngủ, hãy đánh thức anh ta dậy.

Người biết, và biết rằng mình biết, là người khôn, hãy theo người ấy.

h 1

Tôi đã đọc mấy câu nầy trong quyển sách tiếng Anh nhan đề, “The Speaker’s Quote Book”, của Giáo Sư Roy B. Zuck, một ông thầy của tôi ở Đại Chủng Viện Dallas. Tôi thích đọc sách, và tôi cũng thích đọc báo. Tôi sẵn sàng bỏ tiền để mua sách. Tôi đang xây dựng tủ sách gia đình. Tôi muốn nhiều người quen thân ham đọc. Nhưng ngày nay người ham đọc thật là hiếm trên thế giới nầy.

Tôi rất vui và suy nghĩ nhiều khi thấy một dòng chữ, hay một ý tưởng lạ. Mới đây, tôi đọc thấy một tác giả đã viết đại ý nói rằng câu hỏi đầu tiên của Chúa Giê-su khi Ngài gặp bạn không phải là câu hỏi bạn biết gì nhưng là bạn đã làm gì với điều bạn biết. Tôi thích ý tưởng nầy và mong bạn suy nghĩ với tôi hôm nay nhé.

Nhà văn Mỹ Mark Twain có lần đã nói, “Tôi không sợ những chỗ tôi không hiểu trong Kinh Thánh nhưng tôi rất sợ những chỗ tôi hiểu rõ.” Có thể Đức Chúa Trời sẽ không xử về những chỗ ta không biết nhưng Ngài sẽ xử những chỗ mà ta biết.

Trong thư Giăng thứ nhất, tác giả đã viết đến 35 lần chữ biết. Chẳng hạn trong chương 2:3-4, ông viết:

“Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, không giữ điều răn Ngài, người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.”

Trong mấy câu nầy tác giả nêu lên nguyên tắc biết và làm theo điều mình đã biết luôn luôn đi đôi với nhau. Bạn nói mình biết Chúa thì bạn sẽ làm theo điều răn của Chúa. Bạn nói bạn yêu Chúa thì bạn sẽ vâng giữ lời Chúa.

Tôi xin hỏi trong năm qua, bạn đã biết thêm được bao nhiêu ý Chúa sau khi bạn nghe 52 bài giảng trong 52 tuần? Tôi cũng xin hỏi bạn đã làm gì với những điều bạn biết. Đây là câu hỏi của Chúa chứ không phải của tôi.

Có những điều Chúa không cho bạn biết.

Chẳng hạn ngày Chúa tái lâm.

Về ngày giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha thôi. Hãy giữ mình, tỉnh thức; các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Mác 13:32-33.

Chẳng hạn chuyện ở thiên đàng.

Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. (2 Cô-rinh-tô 12: 2-4).

Có những điều Chúa đã cho nhưng bạn không biết sử dụng.

Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn cho các thánh đồ? Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy! 1 Cô-rinh-tô 6: 2-3.

Chúa trách người biết mà ngăn trở không cho người khác biết.

Khốn cho các ngươi, thầy dạy luật, các ngươi đã  đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, người khác muốn vào, lại ngăn cấm không cho! (Lu-ca 11:52.)

Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.

Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi hiểu biết lẽ thật. chỉ một Đức Chúa 

Trời, chỉ một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-su Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. (1 Ti- mô-thê 2:4-6.)

Bạn có muốn người Việt Nam tất cả đều biết lẽ thật nầy về Chúa có một và Con Ngài là Đấng trung gian duy nhất giữa Trời và người không? Tôi tin rằng bạn muốn nhiều người Việt được cứu, nhưng có lẽ bạn không biết cách làm thế nào.

hue va h t

Tôi ước ao nhìn thấy 50% người Việt sẽ tuyên bố CHÚNG TÔI THỜ TRỜI giống như có 90% người Mỹ đồng thanh nói IN GOD WE TRUST.

Qua chuyến đi Việt Nam nhân lễ Giáng sinh vừa qua ở Hà Nội và ở Sài Gòn, tôi thấy con số nầy có thể thành đạt nếu người Mỹ và người Việt (hoặc người Việt tha hương và người Việt quê hương) hiệp tác với nhau mở rộng nước Trời. Đây là mục tiêu mà tôi đang mơ ước, đang thực hành và đang kêu gọi người tha hương hiệp tác với người quê hương để giúp người đồng hương trở lại thờ Trời. Người Việt cần được cứu và được phước. Bạn muốn góp phần và hiệp tác giúp người Việt được cứu và được phước hay không? Đây là việc lớn và khó nhưng chúng ta sẽ thành đạt nếu chúng ta hiệp tác với nhau.

Nếu bạn muốn đi  nhanh, hãy đi một mình và nếu bạn muốn thành đạt, hãy cùng đi với chúng tôi.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ 

Huongdionline.com cần sự ủng hộ của bạn đọc để duy trì và phát triển các mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

 

 

Chân thành cảm ơn.

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.


    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn