Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023

ĐƯỢC PHƯỚC

Bạn có muốn được phước trong năm mới không? 

sp

Giống như mọi dân tộc khác, người Việt ai nấy đều muốn được phước. Tôi muốn người người được phước, nhà nhà được phước. Người Việt ai cũng mong muốn: Phước, Lộc, Thọ. Người Mỹ hay nhắc đến quyền tự do mưu cầu hạnh phúc. Tôi thích câu nói kinh nghiệm của người Việt:

Con hơn cha là nhà có phước.

Nhưng thực tế của đời sống thì không như ta mong muốn. Đời người có vẻ họa nhiều hơn phúc.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Người Việt thường chỉ biết đến phước vật chất, phước thuộc thể. Phước đời nầy. Phước thấy được.

Có phước lấy được vợ già

Sách cửa sạch nhà, lại sạch cơm canh

Vô phước lấy phải trẻ ranh

Nó ăn, nó phá tan tành, nó đi.

Người Việt ai cũng muốn là người có phước và ai cũng sợ bị kể là người vô phước.

Nhưng người Việt cho đến nay vẫn ít có người biết và hiểu chữ phước dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời.

Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
Ma-thi-ơ 5:3-12.

Gia đình tôi có phước

Từ Việt Nam, gia đình tôi đến định cư ở Mỹ được gần 25 năm. Lúc đó vợ chồng tôi có ba đứa con, một gái hai trai. Các con tôi nay đã lớn, có Bằng Tốt Nghiệp Đại Học, có việc làm ổn định. Chúng tôi cũng có được 3 cháu ngoại và 4 cháu nội. Các con và các cháu tôi đều có đức tin nơi Đức Chúa Trời, luôn biết thờ Trời, biết ơn Trời, biết cầu Trời và luôn vui hưởng phước Trời. Chúng tôi có nhà, có xe, có tiền hưu, có tiền để dành. Chúng tôi chứa của dưới đất và cũng chứa của trên trời. Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi có lòng tin Trời, tạ ơn Trời và không ngại phục vụ Trời bằng cách phục vụ người khác. Trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống, thuận hay nghịch, chúng tôi vẫn bình an. Đến tuổi già, chúng tôi vẫn sống đầy đủ, mạnh khỏe, không lo lắng. Chúng tôi luôn sống thỏa lòng. Tất cả những gì chúng tôi đang có là nhờ ơn Trời ban. Gia đình chúng tôi là gia đình được phước. Trong nhà chúng tôi có tấm bảng CHÚNG TÔI THỜ TRỜI. Chúng tôi có ngày họp mặt, có ngày tưởng niệm. Có lễ báp-tem, có lễ tiệc thánh, có lễ cầu an. Mỗi tuần chúng tôi có dành một ngày nghỉ ngơi để thờ Trời. CHÚNG TÔI THƯỜNG CẦU TRỜI. Con cháu thường kéo đến thăm ông nội, bà nội. Ăn chung, vui vẻ, thật thà.

Bạn và gia đình bạn có phước không?

ma

Làm thể nào để được phước?

Có lẽ chúng ta nên định nghĩa chữ phước ở đây. Trên đời nầy ngay cả khôn hay dại, giàu hay nghèo, ghét hay thương, người ta cũng thấy những ý nghĩa khác nhau.

Thế gian còn dại chưa khôn

Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành. 

Con ơi chớ lấy vợ giàu

Cơm ăn chê hẩm, cá kho bầu nó chê tanh… 

Trời sanh con mắt là gương

Người ghét ngó ít, người thương ngó hoài.

Do cách nhìn và cách định nghĩa khác nhau mà con người có những nhận định khác nhau và những phản ứng khác nhau. Kinh Thánh có nói đến những anh hùng đức tin đã biết phân biệt cái tốt và cái tốt hơn. A-bên đã chọn dâng một tế lễ tốt hơn. Áp-ra-ham đã yêu mến một quê hương tốt hơn, tức quê hương trên trời. Môi-se đã coi sự sỉ nhục về theo Chúa là quý hơn châu báu xứ Ai-cập. Có nhiều người sống đức tin đã chấp nhận sự chết để được sự sống lại tốt hơn. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta…

Bạn chọn định nghĩa nào là quyền tự do của bạn. Bạn chọn theo ý người hay bạn chọn theo ý Trời? Bạn theo con đường rộng dẫn đến sự hư mất hay theo con đường hẹp dẫn đến sự sống? Bạn chấp nhận ở trong nước tối tăm hay bạn muốn được dời qua nước sáng láng? Bạn muốn địa ngục hay muốn thiên đàng? Bạn đang đi xuống hay đang đi lên?

Tôi rất thích lời kêu gọi và lời hứa của Đức Chúa Trời đối với ông bà Áp-ra-ham là tổ phụ của dân Do Thái:

“Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước” (Sáng thế ký 12:1-3).

Thật là một lời hứa lớn và vô cùng quan trọng, vì chính Đức Chúa Trời đã hứa và Ngài có quyền phép để giữ trọn lời hứa từ ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau. Dân Do Thái đã trải qua bao nhiêu thằng trầm của cuộc sống và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Người Do Thái được xem là một dân tộc được phước. Họ được cả thế giới thừa nhận là những người thông minh nhất, giàu có nhất, thành đạt nhất và đã góp phần đem lại nhiều phước hạnh nhất cho toàn thế giới. Chúa Giê-su là một người Do Thái thuộc dòng dõi của tổ phụ Áp-ra-ham. Chính Chúa Giê-su đã phán, “Vì sự cứu rỗi bởi người Do Thái mà đến” (Giăng 4: 22). Ngài đã sanh ra, đã sống, đã chết và đã chiến thắng sự chết vì toàn thể nhân loại. Vì bạn và vì tôi. Ngài đang sống, Ngài được xưng là Chúa Cứu Thế, là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn chúa. Chỉ một mình Ngài là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Bạn không bao giờ bị lỗ khi bạn quyết tâm, quyết chí theo Ngài.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau. Mác 10:29-30.

Muốn được phước, trước hết bạn phải được cứu!

Được cứu là gì? Bạn cần được cứu vì bạn đang sống trong vòng xiềng xích của tội lỗi. Bạn đang mất tự do. Bạn đang sống trong vòng nô lệ. Có ba kẻ thù đang vây hãm bạn: thế gian, xác thịt và ma quỷ. Hậu quả là bạn không làm được điều mình muốn làm. Thay vì muốn làm điều lành, bạn lại làm điều dữ. Thay vì nói thật, bạn lại nói dối. Thay vì yêu thương bạn lại ghen ghét. Thay vì vui bạn hay buồn. Thay vì có đức tin bạn lại nhiều mê tín. Bạn đang cô đơn. Bạn đang lo sợ. Bạn đang cần được tự do. Bạn có biết chỉ có Kinh Thánh mới giúp bạn tự do, chỉ có Chúa Cứu Thế mới giải thoát bạn cho được tự do thật hay không? Bạn đang cần được Trời tha. Bạn đang cần được Trời cứu. Có lẽ bạn đang theo một tôn giáo và bạn nghĩ nhờ tôn giáo đó mà bạn may ra sẽ được cứu. Bạn có chắc không?

Muốn được cứu, trước hết bạn hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Bạn hãy chỉ nhờ Trời cứu.

Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hê-bơ-rơ 11:6.

BANG-CHUNG-TOI-THO-TROI-2-1

Muốn tìm kiếm Trời bạn hãy kêu Trời!

Bạn có tin là chỉ có Trời cứu hay không? Bạn không cần tự cứu. Bạn không nhờ người cứu. Bạn chỉ nhờ Trời cứu. Theo cách của Trời. Đó là lời khuyên đơn giản nhưng quan trọng. Đó là ý Trời.

Kinh Thánh dạy:

“Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-su ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa (Do Thái) và người Gờ-réc (Hy Lạp) không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. (Rô-ma 10: 8-13).

Muốn kêu Trời bạn hãy mở miệng cầu Trời.

Trước hãy tin trong lòng và sau hãy mở miệng nói ra. “vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” Đây là điều kiện tin cậy và vâng lời. Chỉ người tin mới vâng lời và chỉ người vâng lời mới tin. Lòng bạn có tin Chúa Giê-su là Con Trời đã giáng thế đổ huyết chết thay đền tội thế mạng cho bạn không? Lòng bạn có tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại không? Lòng bạn có tin rằng Đức Chúa Trời không phân biệt ai hết và Ngài có giàu ơn với mọi kẻ kêu xin Ngài không? Hãy lập tức mở miệng cầu Trời ngay hôm nay. “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

Khi bạn được cứu thì bạn sẽ được phước.

Hãy đặt lại thứ tự ưu tiên trong đời sống của bạn và gia đình bạn. Hãy tìm kiếm nước Trời trước hết, Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn mọi điều bạn đang ước muốn. Hãy đọc và suy nghĩ kỹ lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 6:25-33.

Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Lời Chúa hứa có thẩm quyền tuyệt đối và thực tế. Bạn có tin và vâng giữ lời Chúa không? Bạn sẽ nhận được phước. Phước thấy được và phước không thấy được. Phước trong đời nầy và phước trong đời sau. Đó là tin mừng dành cho bạn và gia đình bạn. Bạn muốn được cứu và được phước từ Trời ngay hôm nay không? Hãy tiếp nhận phước Trời, đừng chối từ nữa. Bạn hãy tìm cách liên lạc với chúng tôi.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

www.huongdionline.com

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn