Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 21)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Biết Ý Chúa

Làm Cách Nào Để Bạn Biết Được Ý Chúa? Mục Sư Rick Warren “Đức Chúa Trời…đã mời gọi anh em để được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.” 1 Cô-rinh-tô 1:9 Đức Chúa Trời không đang chơi trò chơi với bạn, Ngài thật ...

Xem thêm »

Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18 Phao-lô nêu bật sự tương phản giữa một người say rượu với một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thật ra, rượu là một linh nhưng không phải là Đức Thánh ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn