Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 19)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Ân Tứ Khó Nhất

Ban cho người nầy…… các ân tứ của những sự chữa lành trong cùng một Đức Thánh Linh. 1 Cô-rinh-tô 12:8-9 Ngày  hôm nay chúng ta có một sự hiểu biết đúng đắn về các qui luật căn bản  trong tự nhiên, ví dụ như luật về điện từ trường và ...

Xem thêm »

Rê-be-ca

Mẹ đáp rằng: Con ơi! Xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con. Sáng thế ký 27:13 Trước khi chết, Áp-ra-ham đã ban tất cả gia tài cho con trai Y-sác. Ông cũng ra lệnh cho Ê-li-ê-se, người quản ...

Xem thêm »

Cày Mở Ruộng Mới

Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vầy: Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc. Giê-rê-mi 4:3 Trong Kinh Thánh, gặt hái là hình ảnh “thu lấy kết quả,” dù là tốt hay xấu, từ những điều chúng ta nói hoặc ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn