Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 18)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Bạn Có Thể Tin Cậy Ai?

Mục Sư Rick Warren “Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.” (Thi thiên 33:4) Một trong những câu hỏi lớn nhất trong đời sống là: “Bạn sẽ tin tưởng ai?”  Cách bạn trả lời câu hỏi này sẽ quyết định bạn hạnh ...

Xem thêm »

Cầu Nguyện Trước Hết

Cầu Nguyện Trước Hết, Cầu Nguyện Thêm Nữa Mục Sư Rick Warren “Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát.  Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa ...

Xem thêm »

Mọi Sự Trở Nên Mới

Ngày 23 tháng 3 năm 1775, Patrick Henry, một người Mỹ yêu nước tuyên bố: “Give me liberty or give me death!” “Tự do hay là chết” là ước vọng của loài người xưa nay từ Ai-Cập đến Giê-ru-sa-lem, từ Mỹ đến Việt Nam, từ Việt Nam đến Hong Kong. Từ ...

Xem thêm »

Peace With God

https://www.dainguonsong.com   Billy Graham LỜI TỰA Suốt ba thập kỷ từ sau ngày quyển ‘Bình An Trong Thượng Đế’ được viết ra, thế giới này vốn luôn dàn trận chờ tranh chiến với nhau dường như đã mất đi vĩnh viễn sự thanh thản mà nó vẫn nắm lỏng lẻo ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn