Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 22)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Hãy Chúc Phước

“Hãy chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” Lu-ca 6:28 Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dạy trong Lê-vi-ký 19:18, “hãy yêu thương người lân cận”. Họ giải thích: Hãy yêu người Do Thái lân cận, và hãy ghét các dân ngoại ...

Xem thêm »

Warren W. Wiersbe quotes

“Truth without love is brutality, and love without truth is hypocrisy.” “God doesn’t bless us just to make us happy; He blesses us to make us a blessing.” “The Christian who walks with the Lord and keeps constant communion with Him will see many reason for rejoicing and thanksgiving all ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn