Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 3)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Chúa Giê-su Chưa Từng Dạy Dụ Ngôn Này

                                         Chúa Giê-su Chưa Từng Kể Dụ Ngôn Này   Dụ ngôn là một thể loại văn học dưới hình thức những câu chuyện bằng thể loại văn xuôi hoặc thơ nhằm mục đích minh họa cho một một triết lý sống. Dụ ngôn khác với ngụ ngôn ở chỗ nó dùng hình ảnh ...

Xem thêm »

Dám Nói “Không”

Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn