Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 2)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Hoàn Thành Bài Trắc Nghiệm

“Đức Giê-hô-va chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt” (Xuất. 15:25). Hãy nhớ rằng thập tự giá là một cây gỗ Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển Đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng ...

Xem thêm »

Chúa Giê-su Chưa Từng Dạy Dụ Ngôn Này

                                         Chúa Giê-su Chưa Từng Kể Dụ Ngôn Này   Dụ ngôn là một thể loại văn học dưới hình thức những câu chuyện bằng thể loại văn xuôi hoặc thơ nhằm mục đích minh họa cho một một triết lý sống. Dụ ngôn khác với ngụ ngôn ở chỗ nó dùng hình ảnh ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn