Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 4)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Đứng Trên Lời Hứa Của Chúa

Warren W. Wiersbe, “Tôi không sống trên những lời giải thích hay bình luận về Kinh Thánh, tôi sống trên lời hứa của Chúa.” “Tôi nay đang đứng trên mọi lời Vua Christ hứa phán.” https:/tub/www.youe.com/watch?v=yD4Towr7T60 1. Giê-rê-mi 29:11 – “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng ...

Xem thêm »

Bài Học 50 Năm

Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. Sáng thế ...

Xem thêm »

Gia Đình Và Gia Tộc

  Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn