Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023
Home / Viện đào tạo môn đồ / Bồi linh (page 2)

Bồi linh

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B

KHÔNG CÓ KẾ HOẠCH B Là những Cơ đốc nhân chúng ta ủng hộ ý tưởng “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng.” Lời công bố này trích trong Bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, nó được căn cứ vào những giáo huấn từ Kinh Thánh ...

Xem thêm »

HƯỚNG ĐI MINISTRIES

Hướng Đi Ministries

ĐƯỢC CHÚA DẪN DẮT   (Mục sư Huệ và những người cùng làm việc tại Sài Gòn. Hình chụp vào tháng 5/2015) Đức Chúa Trời hoạch định chương trình vĩnh cửu của Ngài đối với loài người theo thời gian và Ngài luôn luôn hoàn thành chương trình đó thông qua ...

Xem thêm »

VÂNG LỜI RA ĐI

“Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho…Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy.” Sáng-thế-ký 12:1-4 “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: Hãy ...

Xem thêm »

CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG CHRIST?

Chúa Giê-Su Là Đấng Cứu Thế?  Đọc Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-35 và Ma-thi-ơ 11:1-19. Trên thế giới có nhiều tôn giáo. Người theo tôn giáo nào cũng tưởng mình đã tìm được chánh đạo của mình. Nhưng rất nhiều người theo các tôn giáo đã không biết con đường mình ...

Xem thêm »

ÂN TỨ GIÚP ĐỠ

  GIÚP ĐỠ – CHỨC VỤ THẦM LẶNG   Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh … ân tứ… giúp đỡ. 1 CÔ-RIN-TÔ 12:28   Hoặc ai phục vụ, hãy chăm mà phục vụ. RÔ-MA 12:7     Bởi vì có rất nhiều điều cần phải làm nếu như  ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn