Thứ Ba , 18 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ (page 10)

Trang Chủ

Các bài viết hiện ở slider trang chủ

Chúa Yêu Bạn?

“Hãy mỉm cười, Chúa yêu bạn.” Lời nói dối lớn nhất từng được nói ra.   James L. Melton (Mục đích của bài này KHÔNG phải để nói với những người hư mất rằng Đức Chúa Trời ghét họ, mà  để nói với họ rằng Ngài muốn yêu thương họ. ...

Xem thêm »

6 bài học từ Gióp

Gióp 1:6-12 Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.(a) 7 Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và ...

Xem thêm »

Khi Bạn Có Đức Tin

Sau những cuộc chẩn đoán bệnh không thành công, chúng tôi đã ngồi lại và bàn bạc rất nhiều về những khả năng có thể xảy ra cho bệnh tình của John. Nhưng bây giờ, khi cùng ngồi trong văn phòng của mình, cả hai chúng tôi đều tiêu tan ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn