Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Home / THẦY ƠI / Đức Chúa Trời Còn Làm Phép Lạ?

Đức Chúa Trời Còn Làm Phép Lạ?

Câu hỏi: Đức Chúa Trời còn thực hiện những phép lạ không?
kathryn-kuhlman-facebook

Kathryn Kuhlman’s ministry experienced many healing miracles.

🙂

Trả lời: Nhiều người ước mong Đức Chúa Trời thực hiện những phép lạ của Ngài chứng minh cho họ thấy. “Nếu Đức Chúa Trời chỉ thực hiện phép lạ, dấu lạ, hay điều phi thường tôi sẽ tin”, ý tưởng như vậy hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh. Khi Đức Chúa Trời thực hiện một điều lạ thường, hay phép lạ đầy quyền năng cho dân Israel có phải là để cho họ vâng lời Ngài không? Không, dân Israel thường không vâng lời và chống nghịch Đức Chúa Trời mặc dầu họ thấy hầu hết các phép lạ. Cũng như vậy dân tộc đã chứng kiến Đức Chúa Trời rẽ biển đỏ ra sau đó đã nghi ngờ cho dầu Đức Chúa Trời đã giúp đỡ họ chinh phục những cư dân sinh sống của miền đất hứa. Lẽ thật này cũng được giải thích trong Lu-ca 16:19-31, trong câu chuyện một người đàn ông cầu xin Áp-ra-ham sai La-xa-rơ sống lại trở về nhà để cảnh báo cho những người anh em của ông. Áp-ra-ham đã báo cho ông biết: “Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Lu-ca 16:31)

Chúa Giê Su đã thực hiện vô số phép lạ, tuy nhiên đa số dân chúng đã không tin Ngài. Nếu Đức Chúa Trời thực hiện những phép lạ ngày nay giống như Ngài đã làm trong quá khứ, kết quả cũng như thế. Con người sẽ ngạc nhiên và tin vào Đức Chúa Trời trong thời gian ngắn. Niềm tin đó sẽ nông cạn và sẽ biến mất trong giây lát, những điều mong đợi không xảy ra hay những sự sợ hãi ập đến. Niềm tin dựa trên phép lạ không phải là niềm tin trưởng thành. Đức Chúa Trời đã thực hiện phép lạ lớn nhất của mọi thời đại bằng việc đến thế gian như con người Giê Su Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta (Rô-ma 5;8) nhờ đó chúng ta được cứu (Giăng 3:16) Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. Nhiều người trong số họ đơn giản là không chú ý hoặc chối bỏ. Tuy nhiên chúng ta không cần nhiều phép lạ. Những gì chúng ta cần là tin vào phép lạ của sự cứu rỗi qua đức tin vào Chúa Giê Su Christ.

Mục đích của phép lạ là để xác thực quyền của người thực hiện phép lạ. Công Vụ 2:22 công bố: “Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết” Cũng giống như vậy sứ đồ đã nói: “Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ” (2 Cô 12:12). Nói về Phúc âm thư Hê-bơ-rơ 2:4 công bố: “Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó”. Bây giờ chúng ta có lẽ thật của Chúa Giê Su đã ghi lại trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta có những thư tín của các sứ đồ đã ghi lại trong Kinh Thánh. Chúa Giê Su và các sứ đồ, như đã ghi lại trong Kinh Thánh là tảng đá gốc và nền tảng của đức tin chúng ta (Ê-phê-sô 2:20). Trong ý nghĩa này, những phép lạ không còn cần thiết, như thông điệp của Chúa Giê Su và các sứ đồ của Ngài đã được chứng thực và ghi lại một cách chính xác trong Kinh Thánh. Vâng, Đức Chúa Trời vẫn thực hiện những phép lạ ngày nay. Đồng thời, chúng ta nên không nhất thiết phải mong đợi phép lạ xảy ra ngày hôm nay cũng giống như những phép lạ đã thực hiện trong thời Kinh Thánh.

🙂

Nguyên bản trong Tiếng Anh:

English

Nguồn: https://www.gotquestions.org 

Bài viết liên quan:
https://huongdionline.com/2015/05/20/hy-vong-cho-nguoi-benh/   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn