Thứ Năm , 20 Tháng Sáu 2024
Home / Tag Archives: THẦY ƠI (page 10)

Tag Archives: THẦY ƠI

LẼ THẬT LÀ GÌ?

VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN LÀ GÌ? Bạn có nghĩ rằng niềm tin vào chân lý tuyệt đối sẽ bị tấn công trong thời đại ngày nay? Trong thế kỷ 21 những người trẻ tuổi đang có khuynh hướng nắm lấy một thực tế “cảm thấy tốt” về lẽ thật ...

Xem thêm »

VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN LÀ GÌ?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ? Thầy ơi cho tôi hỏi: VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN LÀ GÌ?  Trả lời:  Nhiều chính thể, đế chế dấy lên rồi suy toàn trong suốt chiều dài lịch ...

Xem thêm »

ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO? Thầy ơi cho tôi hỏi:   ĐỨC THÁNH LINH LÀ AI? Trả lời: Có nhiều nhận thức sai lầm về Đức Thánh Linh. Hồi giáo dạy rằng Đức Thánh Linh không phải là ...

Xem thêm »

CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: https://huongdionline.com/2018/02/05/co-doc-nhan-co-bi-thu-hut-vao-cac-hoat-dong-chinh-tri/  Thầy ơi cho tôi hỏi: CÁC THẾ GIỚI QUAN ĐỐI LẬP VỚI CƠ ĐỐC GIÁO?   Trả lời: Đời sống Cơ đốc không chỉ là học biết về những gì chúng ta tin. Cơ đốc nhân cũng phải biết về những ...

Xem thêm »

CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: https://huongdionline.com/2018/01/07/tham-gia-vao-cac-mang-xa-hoi/ Thầy ơi cho tôi hỏi: CƠ ĐỐC NHÂN CÓ BỊ THU HÚT VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ?  Trả lời:  Đây là một chủ đề thiết thực. Nhiều người có quan niệm rằng không nên tranh luận về chính trị với bạn ...

Xem thêm »

BIẾT Ý MUỐN CỦA CHÚA TRÊN ĐỜI SỐNG TÔI?

“Không thầy đố mày làm nên.” Bài trước: https://huongdionline.com/2018/01/18/hoc-kinh-thanh-bang-phuong-cach-nao/ Thầy ơi cho tôi hỏi: Làm thế nào tôi có thể biết được ý muốn của Chúa dành cho tôi? Trả lời: Là một mục sư, tôi thường phải trả lời cho tín hữu câu hỏi này: “Làm thế nào tôi ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn