Thứ Tư , 7 Tháng Mười Hai 2022
Home / Tag Archives: ĐỨC TIN (page 20)

Tag Archives: ĐỨC TIN

Cầu Xin Được Chết

“Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng-giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng-sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ-phụ tôi.” (I Các vua 19:4) Một điều khá lạ lùng khiến cho chúng ...

Xem thêm »

KHOA HỌC DẪN ĐẾN THIÊN CHÚA

KHOA HỌC DẪN ĐẾN THIÊN CHÚA Bác học Pasteur: “Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế.”; Bác học Becquerel: “Nhờ nghiên cứu khoa học đã dẫn tôi đến Thượng Đế và tôi có đức tin.” Bác học Isaac Newton, vì nhìn thấy sự kỳ diệu và trật tự của bầu trời ...

Xem thêm »

HẠ MÀN

Hạ Màn   Trong bối cảnh của chính trị miền Nam, Việt Nam, tháng 4-1975 trong những giây phút cuối cùng của chính phủ, có một nhân sĩ là một trí sĩ, có danh tiếng tốt, vốn được mọi người quý trọng, và từng được bầu làm Chủ Tịch Thượng ...

Xem thêm »

NIỀM TIN CỦA MỘT KHOA HỌC GIA

   Niềm tin của Francis S. Collins Nhưng nếu là lý trí không thôi thì không đủ để chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức tin là lý trí cộng với sự mặc khải, và phần mặc khải đòi hỏi chúng ta hiểu bằng tâm linh cùng với ...

Xem thêm »

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CÂU HỎI

Giá trị của những câu hỏi Anthony Robbins Tất cả những gì được thực hiện đều bắt đầu bằng những câu hỏi, bằng những suy nghĩ, bằng những ước mơ…   ” Bọn chúng chẳng cần lý do gì cả. Chúng đến nhà anh chỉ vì anh là người gốc ...

Xem thêm »

HUYỀN NHIỆM TÁI SANH

TÁI SANH (1) Mục sư Dương Đức Hiền “Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? ...

Xem thêm »

TỪ TỐI TĂM QUA SÁNG LÁNG

  CHUYỆN NGƯỜI VIỆT TIN CHÚA Ở MÃ LAI 1- TIỀU PHU BỎ RƯỢU: Hình là một người dân tộc Vân Kiều vùng núi Quảng Trị. Ở Việt Nam, Hình sống bằng nghề làm rẫy (trồng ngô, lúa, sắn… ở những bãi đất họ phải chặt cây sau đó đốt ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn