Thứ Năm , 27 Tháng Tư 2017
Home / Tag Archives: VMI

Tag Archives: VMI

Lương Tâm Tốt

luong tam

  Một Lương Tâm Tốt Lương tâm là một trong những đầy tớ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để giúp chúng ta trong đời sống theo Chúa. Thánh Kinh Tân Ước đã nói có nhiều loại lương tâm: lương tâm trong sạch, lương tâm dơ bẩn, lương ...

Xem thêm »

TUỔI GIÀ SANH BÔNG TRÁI

le

TUỔI GIÀ SANH BÔNG TRÁI Mục Sư Nguyễn Văn Huệ “Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, Được thạnh mậu và xanh tươi” (Thi-thiên 92:14) Kính Thánh mô tả đời sống bằng nhiều hình ảnh quen thuộc, dễ hiểu nhưng sâu sắc. Chẳng hạn bốn mùa ...

Xem thêm »

BÌNH AN DƯỚI THẾ

b 4

Trong đêm Chúa Cứu Thế giáng sinh, chúng ta nghe ban hát thiên thần ca bài thánh ca đầu tiên có mấy phiên khúc, “Sáng danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người Ngài thương.” Chúng ta đã suy nghĩ trước hết đến cõi trời và ý ...

Xem thêm »

A-BÊN

CainAndAbel700x700

LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe   A-BÊN “Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình.” Hêb. 11:4 Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những gì chúng ta hay người khác đánh giá về ...

Xem thêm »

SỰ TÍNH SỔ CỦA MÔN ĐỒ

002-jesus-cleansing-temple

Hãy Biết Rằng Họ Đã Ghét Ta Trước Các Ngươi 1 Kế đó, Chúa chọn bảy mươi môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. 2 Ngài phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì trúng, song con gặt ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn