Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / Tag Archives: VMI (page 5)

Tag Archives: VMI

TÌNH TRỜI

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ Người Việt là một dân tộc nặng về tình hơn về lý. Tình ông bà, tình cha mẹ, tình chồng vợ, tình gia đình, tình thầy trò, tình anh em, tình bà con, tình bạn hữu, tình hàng xóm, tình quê hương. Người Việt thường ...

Xem thêm »

GIÊ-HÔ-VA DI RÊ

“Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” Sáng. 22:14 LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ ...

Xem thêm »

TIN MỪNG CHO BẠN

TIN MỪNG CHO BẠN   Ngày nay hai chữ Tin Lành đã được nhiều người Việt biết đến. Chữ nầy còn có thể gọi là Tin Mừng, hay Phúc Âm. Nhưng tiếc thay còn có nhiều người vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của Tin Lành, một tin tức tốt ...

Xem thêm »

Một Đời Sống No Đủ

“Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành” II Cô-rinh-tô 9:8.  Hai từ luôn luôn và không bao giờ phải được sử dụng ...

Xem thêm »

Jerusalem Bị Đốt

Israel: Bằng Chứng Khảo Cổ Jerusalem Bị Đốt Theo Ký Thuật Trong Kinh Thánh Jerusalem: Ngày 25/7/2017 vừa qua, Cơ Quan Khảo Cổ Israel (Israel Antiquities Authority) đã công bố một video trình bày kết quả của một cuộc khảo cứu kéo dài bốn tháng trước đây tại một địa điểm ...

Xem thêm »

TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY VÀ NÔ-Ê

  LIFE SENTENCES Warren W. Wiersbe Bài 7 NÔ-Ê “Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.”   (Sáng 6:22) Làm mọi điều theo như chỉ thị của Đức Chúa Trời không phải là một việc làm dễ dàng khi mà thế giới chung quanh chúng ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn