Thứ Năm , 20 Tháng Một 2022
Home / Tag Archives: VMI (page 10)

Tag Archives: VMI

CHÚNG TÔI TIN – chương 7

CHÚNG TÔI TIN – chương 6 Chương 7. LOÀI NGƯỜI CÂU HỎI CHÌA KHÓA Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta như thế nào? Ý TƯỞNG CHÌA KHÓA Tôi tin tất cả mọi người là đối tượng mà TRỜI yêu mến và đều cần Chúa Giê-su Christ trở nên Cứu ...

Xem thêm »

CHÚNG TÔI TIN – chương 4

CHÚNG TÔI TIN – chương 3 Chương 4 KINH THÁNH: LỜI SỰ SỐNG CÂU HỎI CHÌA KHÓA Làm thể nào để biết Đức Chúa TRỜI và ý muốn của Ngài cho đời sống tôi? Ý TƯỞNG CHÌA KHÓA Tôi tin Kinh Thánh là Lời được linh cảm của TRỜI hướng ...

Xem thêm »

THỜ TRỜI LÀ ĐẠO CỦA NGƯỜI VIỆT

NHỮNG GIA ĐÌNH THỜ TRỜI  Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, và lấy danh Ngài mà thề. Chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi, ...

Xem thêm »

PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG

MỘT PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG ĐƠN GIẢN VÀ HIỆU QUẢ  BÀI GIẢNG CHỦ ĐỀ Vẽ một vòng tròn, ngay chính giữa vòng tròn ghi dòng thứ nhất: Chủ Đề, dòng thứ hai: Đề Tài, dòng thứ ba: Sứ Điệp. Từ giữa trung tâm điểm của vòng tròn, từ chữ ...

Xem thêm »

CHÚNG TÔI TIN – chương 1

BELIEVE STUDENT EDITION Tác giả: RANDY FRAZEE, General Editor, Believe Student Edition, Zondervan, 2015 Chuyển Ngữ: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ, Dallas. Kinh Thánh: Bản dịch Hội Thánh Tin Lành Việt Nam năm 1925. Chọn Sách & Giới Thiệu: VIỆN ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ VIỆT NAM Lời Giới Thiệu Trước ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn