Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP (page 43)

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

ĐƯỢC CHÚA DẪN DẮT

ĐƯỢC CHÚA DẪN DẮT   Đức Chúa Trời hoạch định chương trình vĩnh cửu của Ngài đối với loài người theo thời gian và Ngài luôn luôn hoàn thành chương trình đó thông qua những con người Ngài đã chọn. Mở đầu sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 1-2 và Lu-ca ...

Xem thêm »

DANH TRÊN HẾT MỌI DANH

Biết một người là một việc nhưng quen thân người đó hay không lại là việc khác. Trên thế giới, nhất là những lần đến Lễ Giáng Sinh hằng năm, cả thế giới đều nghe nhắc đến Danh Chúa Giê-su và sự tích giáng sinh của Ngài. Nhiều người Việt ...

Xem thêm »

ĐẾM ƠN PHƯỚC CHÚA

ĐẾM ƠN PHƯỚC CHÚA   San Jose, CA Nov 8, Jonesboro, GA Nov 15, 2005, Greenville, SC Nov 22 KINH THÁNH: Thi-thiên 40:5: Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm, Và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều, Không thể ...

Xem thêm »

TRI ƠN ĐỂ THI ƠN

TRI ƠN ĐỂ THI ƠN Trong thư 2 Cô-rinh-tô 9:15, Phao-lô đã chép: “Tạ ơn Đức Chúa Trời , vì sự  ban cho của Ngài không xiết kể. ” Tôi hoàn toàn đồng thanh với sứ đồ Phao-lô khi ông nhận xét về người tín hữu ở thành Cô-rinh-tô, “Lòng ...

Xem thêm »

SUY GẪM TÂN ƯỚC

Bài 4 “Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” Ma-thi-ơ 3:17 Đức Chúa Cha xác nhận tình yêu của Ngài đối với Đức Chúa Con. Khi Chúa Jesus đến sông Giô-đanh để chịu Giăng Báp-tít làm ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn