Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / TIN LÀNH VÀ CÔNG GIÁO GIỐNG NHAU?

TIN LÀNH VÀ CÔNG GIÁO GIỐNG NHAU?

“Không thầy đố mày làm nên.”

 

bi

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

 

TIN LÀNH VÀ CÔNG GIÁO GIỐNG NHAU?

Trả lời:

Niềm tin của người theo Tin Lành và Công Giáo giống nhau ở những điểm sau đây:

 1. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.
 2. Danh sách các sách trong Kinh Thánh đã được đóng lại. Hiện nay, không còn sự khải thị mới nào từ Đức Chúa Trời được viết thành văn để xếp chung vào các sách của Kinh Thánh.
 3. Đức Chúa Trời ba ngôi: CHA, CON và THÁNH LINH hiệp một.
 4. Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là một Con người.
 5. Đức Chúa Jesus được sinh ra bởi người nữ đồng trinh Ma-ri. Không có sự can thiệp hay quan hệ nào từ con người trong sự kiện Chúa giáng sinh.
 6. Chúa Jesus là phương cách cứu chuộc duy nhất cho toàn thể nhân loại.
 7. Chúa Jesus đã sống lại và vinh hóa từ một thân thể đã chết.
 8. Chúa Jesus đã thăng thiên về trời sau khi Ngài sống lại.
 9.  Có một Hội thánh phổ thông, hoàn vũ là thân thể của Đấng Christ bao gồm tất cả mọi tín nhân đặt niềm tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus bất chấp người đó thuộc hệ phái Cơ đốc nào.
 10.  Chúa Jesus sẽ trở lại địa cầu lần thứ hai và thi hành sự phán xét của Ngài.
 11.  Có một nơi ở đời đời phước hạnh dành cho những người được cứu chuộc thông qua Chúa Jesus Christ, và một nơi ở đời đời kinh khủng khác dành cho những người hư mất trong thế giới hầu đến.

luther

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA TIN LÀNH VÀ CÔNG GIÁO?

Những người Tin Lành tin rằng:

 1. Chỉ duy Kinh Thánh là cơ sở nền tảng cho đức tin.
 2. Chỉ Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc duy nhất.
 3. Chỉ duy ân điển của TRỜI là phương tiện duy nhất cho sự cứu rỗi.
 4. Chỉ đức tin là biện pháp duy nhất tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Những người Công giáo cho rằng ân điển không phải là phương tiện duy nhất để được cứu. Họ tin rằng những việc lành thì cần thiết cho sự cứu rỗi.

 

Người Tin Lành từ chối những giáo lý sau đây của Giáo hội Công Giáo:

 1. Giáo hội Công giáo đã cộng thêm vào Kinh Thánh 11 sách ngụy kinh khác (1546).
 2. Giáo hội Công giáo tuyên bố rằng lời phát biểu chính thức của Giáo hoàng là không thể sai lầm trong lĩnh vực đức tin và thực hành nếp sống đạo (1870).
 3. Giáo hội Công giáo thêm việc lành vào ân điển như một điều kiện cho sự cứu rỗi.
 4. Giáo hội Công giáo thêm việc lành vào đức tin như một phương tiện cho sự cứu rỗi.
 5. Giáo hội Công giáo thêm bà Ma-ri vào Đấng Christ như là một người trung gian cho sự cứu rỗi.
 6.  Giáo hội Công giáo thêm ngục luyện tội vào thập tự giá như là điều kiện để hoàn thành sự cứu rỗi.
 7. Giáo hội Công giáo thêm vào giáo lý bà Ma-ri thăng thiên về trời. Họ gọi là Đức Mẹ hồn xác lên trời (1950).
 8. Giáo hội Công giáo dạy rằng bà Ma-ri đồng trinh trọn đời và vô nhiễm nguyên tội.
 9. Giáo hội Công giáo thêm vào thân thể Đấng Christ một hệ thống tổ chức Giáo hội như là phương tiện để phân phối ân điển, đem sự cứu rỗi đến.

b 2

Người Tin Lành từ chối những nghi lễ được thực hành sau đây của Giáo hội Công Giáo:

 1. Tôn thờ, tôn kính bà Ma-ri trong sự thờ phượng.
 2. Tôn kính, quì lạy các hình tượng được tạo ra bởi các nghệ nhân.
 3. Thờ lạy các thánh.
 4. Cầu nguyện với các thánh đồ đã qua đời.
 5. Cầu nguyện cho người đã chết.
 6. Các linh mục là người trung gian để tín hữu có thể đến với Đức Chúa Trời.
 7. Thêm vào giáo lý tự hành xác bày tỏ sự ăn năn để nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời.
 8. Xưng nhận tội lỗi với linh mục.

 

Nhìn chung Công giáo La mã được xếp chung vào nhóm Cơ đốc giáo trên phạm vi toàn thế giới, vì nó thừa nhận nhiều điểm căn bản của Hội thánh Cơ đốc. Nhưng Công giáo La Mã bị ô nhiễm bởi những giáo lý và sự thực hành đạo sai trật. Nó không phải là Hội thánh chân chính đúng nghĩa theo Kinh Thánh.

Kết luận

Trái ngược với giáo lý của Công giáo La mã, Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Trong sách Rô-ma 5:9, Phao-lô dạy: “chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” Và vị sứ đồ giải thích cho Tít, “Đức Chúa Trời không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” (Tít 3:5). Phi-e-rơ cũng viết, “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình;” (1 Phi-e-rơ 2:23). Tuy nhiên Công giáo La mã chủ trương và dạy cho tín đồ của họ phải làm việc lành để được cứu rỗi. Là Cơ đốc nhân chúng ta biết rằng sự cứu rỗi không tùy thuộc vào việc lành nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào sự thương xót của Đức Chúa Trời. Việc lành là biểu hiện hiển nhiên của một người đã nhận sự cứu rỗi. Nó không phải là điều kiện cho sự cứu rỗi.

Chúng ta có thể sử dụng các phần Kinh Thánh dưới đây trong nỗ lực chia sẻ Phúc âm cho các tín đồ Công giáo La mã.

Ma-thi-ơ 16:23; Rô-ma 4:5; Ga-la-ti 2:11-14; Ê-phê-sô 2:8-9, 20.

 

 

Admin biên soạn

Tài liệu tham khảo:  THE BIBLE’S ANSWERS TO 100 OF LIFE’S BIGGEST QUESTIONS  của các tác giả: Norman L. Geisler và Jason Jimenez

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn