Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2018
Home / Tổng hợp / CHÚNG TÔI TIN – chương 25

CHÚNG TÔI TIN – chương 25

ho

Từ năm 1933 -1945, Đức quốc xã dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler đã tiến hành khủng bố và tàn sát người Do Thái khắp Châu Âu. Mục tiêu của A. Hitler là xóa sổ người Do thái khỏi địa cầu. Hơn sáu triệu người Do thái đã bị giết trong cuộc đại tàn sát của A. Hitler.
Lúc bấy giờ có một nhóm nhỏ sinh viên học sinh Cơ đốc người Hà lan tìm cách cứu sống những người Do thái. Trong giai đoạn từ 1940-1945, nhóm này đã cứu được khoảng 800 người Do thái. Một số thành viên của nhóm đã bị sát hại vì nỗ lực cứu người Do thái.
Một Ra-bi (thầy dạy luật pháp) của người Do thái được cứu thoát khỏi chết trong cuộc tàn sát Holocaust hỏi một thiếu niên trong nhóm học sinh Hà Lan: “Em biết là em có thể bị sát hại khi tham gia bảo vệ người Do Thái chúng tôi. Động cơ nào thúc đẩy em làm việc đó?” Em học sinh trả lời: “Tôi muốn theo gương Chúa Jesus, là người sẵn sàng chết cho những người xa lạ và những kẻ ghét Ngài.” Vị Ra-bi nói: “Tôn giáo của em thực sự có ý nghĩa.” Em học sinh trả lời: “Cơ đốc giáo không phải là một tôn giáo, nhưng nó là một phong trào cách mạng thuộc linh chống lại quyền lực của sự tối tăm.”
Điều gì đã truyền cảm hứng cho những thanh niên trẻ tuổi kia sẵn sàng hy sinh chính bản thân vì sự sống của người Do Thái?


 

Đây là loạt bài học dành cho những người THỜ TRỜI gồm tất cả 30 chương. Huongdionline sẽ lần lượt giới thiệu những chương còn lại. 

CHÚNG TÔI TIN – chương 24

Chương 25. HY VỌNG

CÂU HỎI CHÌA KHÓA
Tôi có thể giải quyết những tranh chiến và những thử thách gay go trong đời sống như thế nào?

Ý TƯỞNG CHÌA KHÓA
Tôi có thể đối phó với những thử thách gay go trong đời sống nhờ vào hy vọng trong Chúa Giê-su.

CÂU CHÌA KHÓA
19 Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, 20 trong nơi thánh mà Đức Chúa Jêsus đã vào như Đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
Hê-bơ-rơ 6:19-20
heb

HƯỚNG ĐI CỦA CHƯƠNG
Chúng ta không thể sống mà không có hy vọng. Trong câu chìa khóa của chương này “chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn.” nhắc chúng ta trong mọi tình huống xảy đến Cơ đốc nhân luôn có sự trông cậy bền vững, vì biết rằng niềm tin của chúng ta tiếp tục châm rễ trong Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng hứa ban sự cứu rỗi cho hết thảy những người tin cậy Ngài. Khi chúng ta tin cậy TRỜI, hy vọng của chúng ta sẽ không bao giờ tàn héo.
Trong chương này chúng ta sẽ học về:
– Những nguồn của hy vọng (hay sự trông cậy) sai lầm
– Nguồn của hy vọng thật
– Kết quả của hy vọng
– Hy vọng kích hoạt đức tin. Đức tin làm tăng thêm hy vọng.

NHỮNG NGUỒN TRÔNG CẬY SAI LẦM

Kinh Thánh cho chúng ta biết một số người trông cậy vào những nguồn lực sai lầm, và cuối cùng chuốc lấy sự thất vọng. Con người đề ra các kế hoạch dựa vào những nguồn lực sai lầm, họ phiêu lưu liều lĩnh trong đó và rồi chuốc lấy sự hổ thẹn . Điều này chắc chắn đem đến cảnh báo cho chúng ta.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Khi bạn đọc về bốn nguồn của hy vọng sai lầm bên dưới, những nguồn nào mà chúng ta dễ mắc phải nhất? Bạn đã từng có sự trông cậy sai lầm nào?
1/ Hy vọng sai lầm vào của cải hay sự giàu có.
Phao-lô đã truyền lệnh cho Ti-mô-thê dạy dỗ các tín hữu đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn.
17 Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.
1 Ti-mô-thê 6:17

2/ Hy vọng sai trật vào con người.
Kinh Thánh dạy chúng ta về chủ đề này:
8 Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va
Còn hơn tin cậy loài người.
9 Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va
Còn hơn tin cậy vua chúa.
Thi thiên 118:8-9
Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. 6 Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở.
Giê-rê-mi 17:5b-6

3/ Hy vọng sai lầm vào các thần tượng.
Thần tượng là bất cứ đối tượng nào mà chúng ta đặt để cao hơn Đức Chúa Trời. Tiên tri Ha-ba-cúc đã cảnh bào chúng ta, thật là ngu dại khi đặt hy vọng nơi những tác phẩm hình tượng do bàn tay con người làm ra.
18 Tượng chạm mà thợ đã chạm ra, có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc, là thầy giả dối, thì có ích gì, mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? 19 Khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng: Hãy tỉnh thức! Và với đá câm rằng: Hãy chỗi dậy! Nó có dạy dỗ được chăng? Nầy, nó là bọc vàng và bạc, song chẳng có một chút hơi thở nào ở giữa nó.
Ha-ba-cúc 2:18-19

4/ Hy vọng sai lầm nơi sức mạnh của nhà cầm quyền.
Con người dễ dàng đặt hy vọng nơi sức mạnh của nhà cầm quyền. Tiên tri Ê-sai đã cảnh báo điều này.
Vả, người Ê-díp-tô là loài người, không phải là Đức Chúa Trời; những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ dang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều diệt mất.
Ê-sai 31:3

NGUỒN CỦA SỰ HY VỌNG THẬT
Sự hy vọng thật được tìm thấy chỉ duy nhất trong Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ hy vọng nơi quyền năng và thuộc tính của Đức Chúa Trời, hay những điều tạm thời trong đời này nhưng là hy vọng nơi Đấng Toàn năng hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Lời hứa quan trọng của TRỜI dành cho chúng ta là sự phục sinh trong tương lai. Sự trông cậy này sẽ khiến chúng ta vượt qua tất cả những hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Hãy tìm ra những lời hứa quí báu của TRỜI trong các câu Kinh Thánh bên dưới?

1 Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si và Bi-thi-ni, là những người được chọn, 2 theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! 6 Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; 7 hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 8 Ngài là Đấng anh em không thấy, mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: 9 nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.
1 Phi-e-rơ 1:1-9

13 Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. 14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. 15 Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, 16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.
17 Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy, 18 vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, 19 bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, 20 đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, 21 là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.
1 Phi-e-rơ 1:13-21

KẾT QUẢ CỦA HY VỌNG
Khi chúng ta hy vọng vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Hệ quả của điều này sẽ khiến chúng ta kiên trì đi qua những thử thách khó khăn với một sức mạnh siêu nhiên. Tiên tri Ê-sai đã khích lệ dân sự khi họ bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn. Ông công bố lời hứa của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ ban sự giải cứu và đem tuyển dân trở về nhà.

25 Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? 26 Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật này? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao.
27 Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi? 28 Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 29 Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 31 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.
Ê-sai 40:25-31
isaiah-40-311

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Những tình huống nào xảy đến khiến bạn nản lòng, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc? Bằng cách nào mà đặt hy vọng trong Đức Chúa Trời khiến chúng ta được nạp lại năng lượng để tiếp tục bước đi?

🙂
Hiệu quả của hy vọng lớn hơn nhiều so với nhận thức của chúng ta. Si-mê-ôn trong Tân Ước đã chờ đợi suốt nhiều năm với niềm hy vọng là thấy được Đấng cứu thế trước khi qua đời. Câu chuyện của Si-mê-ôn giúp chúng ta nhận thức thế nào là sự trông đợi đúng đắn vào một Nguồn Sự Sống không bao giờ thay đổi.
25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. 26 Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 27 Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:
29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài;
30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài,
31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân,
32 Soi khắp thiên hạ,
Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.
33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. 34 Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả; 35 còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ.
Lu-ca 2:25-35
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Đức Thánh Linh đã bảo trước cho Si-mê-ôn biết ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ. Điều này đã dẫn đến kết quả nào cho sự trông cậy của Si-mê-ôn? Những hiệu quả nào sẽ có khi chúng ta trông đợi vào lời hứa của TRỜI là Đấng Christ sẽ đến trong lúc chúng ta có thể còn sống trên đất?

HY VỌNG KÍCH HOẠT ĐỨC TIN, ĐỨC TIN LÀM GIA TĂNG THÊM HY VỌNG
Hy vọng có sẵn cho những ai đi theo Đấng Christ, nhưng không phải tất cả mọi người đều kiên trì giữ lấy hy vọng đó. Thật là khó khăn cho con người tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời khi mà những lời hứa đó dường như vẫn còn rất xa trong tương lai. Để kích hoạt sức mạnh của sự trông cậy, chúng ta cần có đức tin vào TRỜI và những lời hứa của Ngài. Trước giả thư tín Hê-bơ-rơ đã trình bày về đức tin và những anh hùng đức tin là những người đã trải nghiệm những kết quả đáng kinh ngạc của đức tin trong cuộc đời họ. Điều tương tự cũng sẽ xảy đến cho chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời có “những điều tốt hơn” đã được lên kế hoạch cho những ai đi theo Chúa Giê-su.
1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. 2 Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt.
3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.
4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy;lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. 5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết;người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. 7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình;bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.
8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9 Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. 10 Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. 11 Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. 12 Cũng vì đó mà chỉ một người lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.
13 Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình;chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. 14 Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. 15 Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, 16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời;nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, 18 là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. [†]
19 Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại;cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình.
20 Bởi đức tin, Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự hầu đến. 21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên gậy mình mà lạy. 22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lịnh về hài cốt mình.
23 Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. 24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, 25 đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: 26 người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng. 27 Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận;vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được. 28 Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên.
29 Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên Vượt Qua Biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó. 30 Bởi đức tin, các tường thành Giê-ri-cô đổ xuống, sau khi người ta đi vòng quanh bảy ngày. 31 Bởi đức tin, kỵ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã lấy ý tốt tiếp rước các kẻ do thám.
32 Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên và các đấng tiên tri, thì không đủ thì giờ. 33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, 34 tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. 35 Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. 36 Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. 37 Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ;bị giết bằng lưỡi gươm;lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, 38 thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. 39 Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. 40 Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.

12

1 Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, 2 nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. 3 Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.
Hê-bơ-rơ 11:1-12:3

Hebrews_11-1

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Những anh hùng đức tin trong sách Hê-bơ-rơ đã bền chịu những gì khi họ đặt hy vọng trong Đức Chúa Trời. Mệnh đề “cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta” mang ý nghĩa gì? Hy vọng phụ thuộc vào đức tin như thế nào?

ĐIỀU CHÚNG TA TIN
Chúng ta có thể đương đầu với những trở lực khi chúng ta có hy vọng, nhưng hy vọng đó phải là hy vọng đúng đắn vào lời hứa của TRỜI. Tuy nhiên nhiều người có khuynh hướng đặt sự trông cậy vào những nguồn lực sai trật như: của cải trần gian, các hình tượng, con người, các thể chế. Nguồn duy nhất cho sự trông cậy của chúng ta là Chúa Giê-su Christ. Chúng ta phải giữ chặt nguồn này như một cái neo vững chắc cho “con tàu linh hồn” của mình. Trong tất cả những lời hứa của Chúa Giê-su thì lời hứa về sự sống đời đời là có ý nghĩa nhất cho chúng ta. Không có bất kỳ điều gì trong thế giới này làm cho câu chuyện liên quan đến sự sống đời đời của chúng ta bị phá vỡ. Càng có đức tin vào lời hứa của TRỜI, chúng ta càng có thêm hy vọng. Kết quả của điều này là: Chúng ta có thể đối phó và thắng hơn những gian lao thử thách trong đời sống nhờ vào hy vọng chúng ta có trong Chúa Giê-su.

 

Translated by Huong Di

book

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn