Thứ Ba , 5 Tháng Mười Hai 2023
Home / Huongdionline Admin (page 28)

Huongdionline Admin

Ê-li-sê

Ê-LI-SÊ đọc 1 Các. 19:19-21 19 Từ đó, Ê-li đi, gặp Ê-li-sê, con trai của Sa-phát đương cày có mười hai đôi bò trước mặt mình, chính người cầm đôi thứ mười hai. Ê-li đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. 20 Ê-li-sê bèn bỏ bò mình, ...

Xem thêm »

Làm Được Thưởng

click vào hình tam giác nhỏ phía trên để nghe. Anh em hãy cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18 – “Cầu nguyện ...

Xem thêm »

Tìm Sẽ Gặp

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và ...

Xem thêm »

Công Dân Nước Trời

Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Gióp 1:21-22 ...

Xem thêm »

Dự Án Viện Dưỡng Lão Cơ Đốc

DỰ ÁN VIỆN DƯỠNG LÃO CƠ ĐỐC TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU Từ ngàn xưa, cha ông chúng ta đã nói, “sức khỏe quý hơn vàng.” Điều này đặc biệt có  ý nghĩa với những người cao tuổi. Trong các dân tộc ở châu Á, người Nhật thấu hiểu sâu ...

Xem thêm »

Cây Gậy Trổ Bông

click vào hình tam giác nhỏ phía trên để nghe. Trong trại quân họ ganh ghét Môi-se và A-rôn, là người thánh của Đức Giê-hô-va. Thi thiên 106:16 Cũng đọc trong Xuất. 32: 1-5 Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói ...

Xem thêm »
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn