Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Các Ân Tứ Thuộc Linh

Các Ân Tứ Thuộc Linh

Click vào hình tam giác trên để nghe bài chia sẻ Chúa Dọn Sạch Đền Thờ.

CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH
“We have different gifts, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith.” (Romans 12:6. NIV)
Vì chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho mỗi người chúng ta. Nếu ân tứ của bạn là nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin.
Rô-ma 12:6
“Người đó có sức lôi cuốn.” Chúng ta đưa ra loại tuyên bố này về một người khơi dậy sự nhiệt tình ở người khác. Bạn có biết rằng, nếu bạn là một Cơ đốc nhân thì bạn có sức lôi cuốn? Đây hoàn toàn là một sự thật.
Từ Hy Lạp để chỉ những ân tứ (gifts) mà Phao-lô dùng trong câu trên là sự lôi cuốn. Nó được dịch theo nghĩa đen là “món quà của ân sủng” và nó đề cập đến ít nhất một ân tứ đặc biệt mà Thánh linh đặt trong bạn, khi bạn dâng đời sống mình cho Christ. Có thể đó là ân tứ về lãnh đạo, ơn thương xót, tổ chức, dạy dỗ hay đơn giản là giúp đỡ người khác. Khi chúng ta biết rõ ân tứ của mình và khiêm nhường sử dụng chúng trong sự phối hợp với các Cơ đốc nhân khác để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, thì những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong đời sống của nhiều người. Khi điều này diễn ra, nó khơi dậy sự nhiệt tình trong họ. Thì đấy là chúng ta có sức lôi cuốn!
Vì vậy, trong lần tới khi bạn nghe ai nói, “người đó có sức lôi cuốn.” Hãy ngẫm nghĩ xem họ đang nói về ai – người đó có thể là bạn.
Một trong những tố chất của người lãnh đạo là phát hiện ra các ân tứ của các thuộc viên trong hội thánh, và rồi trao cho họ cơ hội để phát triển ân tứ đó.
“TÔI BIẾT CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH CỦA TÔI, VÀ SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”
Không có mô tả ảnh.
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn