Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home / Tổng hợp / Khát Khao Đức Chúa Trời

Khát Khao Đức Chúa Trời

Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống:
Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?

Thi thiên 42:2

 

Những câu đầu tiên của Thi Thiên 42 đề cập đến hai yếu tố chủ yếu của đời sống vật lý: nước (câu 1) và thực phẩm (câu 3). Về phương diện thuộc linh thì không khí, nước và thực phẩm sạch làm khỏe mạnh đời sống tâm linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là hơi thở (Giăng 20:22), cũng là nước (7:37-39) và Lời Chúa là thực phẩm của chúng ta (Ma-thi-ơ 4:4). Không khí, nước và thực phẩm là cần thiết, chúng không xa xỉ. Trong sự suy ngẫm hôm nay tôi tập chú vào nước để uống là một trong những biểu tượng của Đức Thánh Linh (nước dùng để rửa là hình bóng về Lời của Đức Chúa Trời trong Giăng 15:3 và Ê-phê-sô 5:6). Những điều nào liên quan đến trải nghiệm về “sự khao khát thiêng liêng” này?

 

Sự khao khát liên quan đến ước muốn. Những ai công bố rằng mình muốn trở thành một Cơ đốc nhân phải có ước muốn hiểu biết về Đức Chúa Trời và thiết lập mối quan hệ cá nhân với Ngài. Nếu không có sự khao khát đó, người ấy có thể không phải là tín hữu chân thật hoặc là tín hữu nhưng đã uống nhầm một nguồn nước sai trật. Tuyển dân Israel đã “làm hai điều ác: Chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật, hồ nứt ra, không chứa nước được.” (Giê-rê-mi 2:13). Sẽ là nguy hiểm khi sống bằng một nguồn nước khác thay thế cho nước sống từ Đức Chúa Trời. St. Augustine đã viết, “trong lòng con người có một khoảng trống mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể lấp đầy. Con người sẽ không bao giờ được yên nghỉ cho đến chừng nào tìm được nơi nghỉ yên trong Chúa.” Các thần tượng khác thay thế Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn người ta đến với sự sống thật. Sau khi mô tả về đặc trưng của các hình tượng, trước giả Thi thiên 115 viết, “Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, đều giống như nó” (câu 8). Chúng ta có thật sự khao khát Đức Chúa Trời và muốn trở nên giống như hình ảnh Con Ngài? “Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa” (63:1). Đây là thực tế của đời sống theo Chúa.

 

Sự đói khát thuộc linh liên quan đến quyết định cá nhân. Khi vào một nhà hàng, bạn sẽ đối diện với câu hỏi: Anh chị uống gì? Lúc đó chúng ta phải đưa ra quyết định. Tuy nhiên trong lĩnh vực đói khát tâm linh, chỉ có một sự lựa chọn cho môn đồ Đấng Christ, đó là nước sự sống. “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (Khải. 22:17). Khi tôi được bác sĩ thông báo rằng, “anh bị tiểu đường”. Ông ấy đã liệt kê cho tôi một số thực phẩm cần phải được giới hạn – những thực phẩm này sẽ không tốt cho bệnh tiểu đường của tôi. Lúc đó tôi phải quyết định: theo lời khuyên của bác sĩ hoặc khước từ. Lời mời của Chúa rất đơn giản: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống” (Giăng 7:37). Không có gì trong thế giới này có thể thay thế cho hành động đức tin của tín nhân: đến với Chúa Giê-su là Nguồn nước sống.

 

Sự đói khát liên quan đến sự vui thích. Những quảng cáo về thực phẩm, các mặt hàng tiêu dung khác đều nhắm đến sự vui thích, hài lòng của người mua chúng. Và nếu những sản phẩm này thực sự làm hài lòng người tiêu dùng, họ sẽ không bỏ chúng để đi mua những sản phẩm thay thế khác. Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta vui thỏa trong Ngài đủ mọi phương diện, thì có lý do nào để chúng ta từ bỏ Ngài và chọn một đối tượng khác thay thế?  Cứu Chúa đã phán dạy: “Bất cứ ai uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14). Những người hư mất dành thời gian cho những vui thú trần gian và khi chết đi họ vẫn còn khát mãi (Lu-ca 16:19-31). Nguồn nước sống giống như con sông ra từ đền thờ trong Ê-xê-chi-ên 47:1-12 làm vui thích cho con cái của Đức Chúa Trời.

 

Sông nước sự sống được Đức Chúa Trời ban tặng miễn phí, nhưng Chúa Giê-su đã trả một giá bằng chính mạng sống của Ngài để chúng ta có thể nhận lãnh bởi đức tin. Trên thập tự giá Chúa Giê-su kêu lên rằng Ngài khát nước để Ngày hôm nay chúng ta không còn khát nữa (Giăng 19:28). Lời mời gọi của Cứu Chúa kêu tội nhân đến cùng Ngài không bao giờ bị hủy bỏ. Bạn đã đáp ứng với lời mời gọi này? Nếu câu trả lời của bạn là “đã đáp ứng” thì hãy mời gọi các thân hữu khác đến với Nguồn nước sống.

 

Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.

Khải. 21:6

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn