Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Thưa mục sư / Quản Lý Sự Căng Thẳng Bắt Đầu Từ Tâm Trí

Quản Lý Sự Căng Thẳng Bắt Đầu Từ Tâm Trí

Mục Sư Rick Warren

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8 BTT)

Cuộc chiến với những mối căng thẳng trong cuộc sống của bạn đang diễn ra ngay trong đầu bạn.  Trận chiến ở trong tâm trí của bạn!  Nó ở trong suy nghĩ của bạn.  Những gì lấp đầy tâm trí của bạn quyết định mức độ căng thẳng trong cuộc sống của bạn.

Nếu bạn muốn an tâm, bạn sẽ phải bắt đầu kiểm soát những gì bạn cho phép đi vào tâm trí mình. Điều gì bạn đặt trong tâm trí, nó sẽ thể hiện ra trong cuộc sống của bạn.

Kinh Thánh chép “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8 BTT)

Nếu bạn muốn giảm căng thẳng, bạn phải thay đổi những gì bạn nghĩ và kiểm soát những gì bạn cho phép đi vào tâm trí mình.  Câu Kinh Thánh này, cho chúng ta tám điều xem liệu chúng ta có nên cho phép điều gì đó đi vào tâm trí của chúng ta hay không.  Hãy tự hỏi mình, “điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi nhân đức đáng khen”.

Giống như chuyện trên TV không?  Không đâu bạn ạ!  TV càng ngày càng tệ hại hơn.  Những anh hùng trên TV ngày nay là thây ma, kẻ hút máu, kẻ giết người hàng loạt, kẻ nghiện ngập, các chính trị gia tham nhũng và những kẻ biến thái.  Và bạn gọi đó là giải trí?  Có quá nhiều điều trên đời này mình không mời nó vào nhà mình.

Khi bạn nghĩ về những điều chân thật, điều đáng tôn, điều công bình, điều thánh sạch, điều đáng yêu chuộng, điều tiếng tốt, điều nhân đức đáng khen, bạn đang thực sự hình dung đến hình ảnh của Chúa.  Phao-lô mô tả trong Phi-líp 4: 8 để chúng ta suy nghĩ về Chúa.

Ê-sai 26:3 chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” (BTT)

Điều bạn nghĩ sẽ quyết định mức độ căng thẳng và lo lắng của bạn.  Nếu bạn để trí mình nương dựa nơi Ngài, Ngài sẽ gìn giữ bạn trong sự bình yên trọn vẹn.

Thảo Luận

Nếu bạn được hỏi tám điều về chương trình TV yêu thích của bạn, liệu chúng có vượt qua bài kiểm tra không?  Câu trả lời có giúp bạn thay đổi gì không?

Bạn làm gì để trí mình nương dựa nơi Ngài thường xuyên trong suốt cả ngày?

Chúa Luôn Chu Cấp.  Công Việc Của Chúng Ta Là Phải Xin.
Mục Sư Rick Warren

“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32 BTT)

Khi tôi còn là một đứa trẻ, bất cứ khi nào tôi cần điều gì, tôi sẽ nói chuyện với bố tôi.  Đôi khi những thứ tôi cần đắt tiền, nhưng tôi nhớ rằng lúc đó không lần nào tôi lo lắng về việc cha tôi sẽ lấy tiền ở đâu để mua những thứ tôi cần.  Chuyện có tiền không phải là việc của tôi!  Đó là việc của cha tôi phải tìm ra đâu ra tiền.  Việc của tôi đơn giản chỉ là hỏi xin mà thôi.

Việc của bạn không phải là tìm ra cách nào Chúa sẽ chu cấp cho mình.  Việc của bạn chỉ là cầu xin mà thôi.

Kinh Thánh Gia-cơ 4:2 chép: “Anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.” (BTT)

Đây là bí quyết thứ hai để quản lý căng thẳng: Lo lắng ít hơn và cầu xin nhiều hơn.  Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện về mọi điều.

Sách Rô-ma đoạn 8:32 chép: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (BTT)

Nếu Chúa đã giải quyết nan đề lớn nhất của bạn, mọi thứ khác đều nhỏ bé.  Nếu Chúa yêu bạn đủ để ban Chúa Jesus chết vì tội lỗi của bạn, bạn không nghĩ rằng Ngài yêu bạn đủ để giúp bạn về tài chính sao?  Bạn không nghĩ rằng Chúa yêu bạn đủ để giúp bạn có sức khỏe sao?  Với các mối liên hệ? Với các quyết định nghề nghiệp?  Với việc thỏa thuận một hợp đồng làm ăn?  Với thời hạn của công việc?

Không có điều gì trong cuộc sống bạn mà Chúa không quan tâm.  Chúa đã biết bạn cần gì, nhưng Chúa vẫn muốn bạn cầu xin Chúa về điều đó.  Thay vì lo lắng, hãy cầu nguyện về mọi điều có cần.

Thảo Luận

Điều gì ngăn trở bạn cầu xin Chúa về những điều bạn cần?

Bạn nghĩ tại sao Chúa muốn bạn cầu xin Chúa những gì bạn cần khi Chúa đã biết tất cả các nhu cầu của bạn?

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn