Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / THẦY ƠI / TÔI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TỘI LỖI?

TÔI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TỘI LỖI?

GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG?

Thầy ơi, cho tôi hỏi:

LÀM THẾ NÀO TÔI CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TỘI LỖI?

Trả lời:

Sự cám dỗ để phạm tội luôn ẩn náu một nơi nào đó và sẵn sàng xuất hiện. Ngay khi bạn kháng cự cám dỗ trong một lĩnh vực, thì một cám dỗ khác lại đến. Lý do nào cám dỗ bủa vây đời sống Cơ đốc nhân? Gia-cơ trả lời, “mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.  Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” (Gia -cơ 1:14-15). Phao-lô viết về quyền lực hành động của tội lỗi, “chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.  Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét.  Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi.  Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn;  vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.  Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.” (Rô-ma 7:14-20). Kinh Thánh cũng dạy chúng ta, “kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội.” (Gia cơ 4:17). Tuy nhiên, bất chấp các thử thách và cám dỗ, chúng ta còn có hy vọng và tự do thoát khỏi tội lỗi nhờ ơn Chúa Giê-su.

Galatians 5-16 Walk by the Spirit beige

Làm thế nào chúng ta có sự bảo đảm được tự do khỏi tội lỗi? Điều đầu tiên là chúng ta phải xưng nhận với Đức Chúa Trời các ham muốn của xác thịt. Phao-lô viết, “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” (Ga-la-ti 5:16). Trong thư tín Rô-ma, vị sứ đồ cũng nói, “hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.” (Rô-ma 13:14). Nếu bạn luyện tập thói quen “mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ” và nhận lãnh sự đổ đầy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18), chắc chắn bạn sẽ có một đời sống nên thánh. Nhưng nếu bạn “làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” khi ấy tội lỗi sẽ nhấn chìm bạn.

Sâu xa hơn, chúng ta cần nhận thức rằng Cơ đốc nhân không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Đây là kinh nghiệm của Phao-lô: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Một đời sống đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ là một đời sống tự do khỏi tội lỗi, chiến thắng tội lỗi. Đó là một đời sống lấy thiện thắng ác. “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. (Rô-ma 12:21). Phao-lô diễn tả đời sống Cơ đốc, “thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới.” (Ê-phê-sô 4:17-28). Đây chính là lý do mà vị sứ đồ nói rằng bản ngã cũ đã chết và tín nhân trải nghiệm một đời sống mới trong Christ.

Những phân đoạn Kinh Thánh sau đây chỉ ra phương cách để chúng ta chiến thắng tội lỗi và rèn luyện nếp sống tin kính:

  1. Tìm kiếm vinh hiển của Đức Chúa Trời trong mọi sự (1 Côr. 10:31)
  2. Đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18)
  3. Cầu nguyện hằng ngày (Cô-lô-se 4:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17)
  4. Trưởng thành trong Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 3:16-17; Hêb. 4:12)
  5. Vâng phục Chúa và thực hành đời sống tinh sạch (Rô-ma 16:19; 1 Ti-mô-thê 6:11)
  6. Truyền giảng Phúc âm cho người chưa tin (Ma-thi-ơ 28:19-20)
  7. Làm các việc thiện (Tít 3:8)
  8. Sử dụng các ân tứ để giúp đỡ người khác (1 Phi-e-rơ 4:10-11)
  9. Tham gia vào nếp sống Hội thánh (Hêb. 10:25)
  10. Trung tín chờ đợi sự tái lâm của Đấng Christ (Tít 2:13)

ÁP DỤNG

Đức Chúa Trời không bao giờ cho phép sự cám dỗ quá sức chịu đựng của chúng ta (1 Côr. 10:13). Cha thiên thượng không chỉ chọn chúng ta để làm nên thánh không chỗ trách được mà Ngài còn ban Đấng Christ đến trần gian cứu chuộc và đóng dấu trên chúng ta bằng Đức Thánh Linh. Vì vậy hãy tiếp nhận lời hứa của Đức Chúa Trời (Hêb. 10:35-36) và đứng trên lời ấy để tội lỗi không còn thu hút chúng ta.

KINH THÁNH THAM KHẢO

Rô-ma 7:14-20; 8:1-17; 13:14; 1 Côr. 10:13; Ga-la-ti 5; Gia-cơ 1:14-15; 4:17; 1 Giăng: 4-6

Hướng Đi biên soạn

Sách tham khảo:

The Bible’s Answers To 100 of Life’s Biggest Questions, by Norman L. Geisler & Jason Jimenez

 

Huongdionline.com cần sự ủng hộ của bạn đọc để duy trì và phát triển các mục vụ. Mọi sự dâng hiến cho Hướng Đi Ministries xin gởi về:

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

BBVA compass BANK

3111 North Galloway Ave.

Mesquite, TX 75150, USA

Routing# 113010547

Account# 6702149116

 

 

Chân thành cảm ơn.

hue

Mục sư Nguyễn Văn Huệ.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn