Thứ Hai , 19 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / Cách Giảm Bớt Căng Thẳng

Cách Giảm Bớt Căng Thẳng

Cách Giảm Bớt Căng Thẳng

Mục Sư Rick Warren
“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” (Thi-thiên 23: 4)

p

Một trong những nguyên nhân gây căng thẳng là mất mát.  Bạn có thể mất việc làm, mất sức khỏe, mất tiền bạc, mất thanh danh, hoặc mất người thân yêu.

Khi trải qua mất mát, người ta luôn có hai phản ứng thông thường.  Một là sợ hãi, và hai là đau khổ.  Đau khổ là tốt.  Đau khổ là cách để chúng ta vượt qua được những biến chuyển trong đời sống.  Thật ra, nếu bạn không đau khổ, bạn sẽ mắc kẹt ở đó!  Đau khổ sẽ không giết chết bạn nếu bạn bộc lộ ra.

Trái lại, sợ hãi là điều không tốt. Không có lần nào Kinh Thánh nói “Đừng đau khổ”, “Đừng buồn phiền”, hoặc “Đừng than khóc” cả.  Điều Kinh Thánh nói là “Đừng sợ hãi”, và Kinh Thánh nói đến 365 lần!  Bởi vì đau khổ không làm bạn tê liệt khả năng suy nghĩ và hành động đúng, nhưng sợ hãi làm được điều đó.

Đa-vít nói trong Thi thiên 23: 4 như sau: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.”

Người chăn chiên luôn đem theo bên mình một cây trượng và một cây gậy để bảo vệ chiên.  Đa-vít biết điều đó, cũng vậy, Chúa có những dụng cụ để bảo vệ ông, và ông tin cậy nơi Ngài, ngay cả lúc lâm vào cảnh khốn cùng.

Một số bạn đang trải qua hoàn cảnh đen tối ngay lúc này – có thể là trũng bóng chết.  Có thể đó là bóng tối của nợ nần.  Có thể đó là bóng tối của xung đột cãi vả.  Có thể đó là bóng tối của sự chán nản.  Có thể đó là bóng tối của sự ngã lòng.

Những bóng tối thật đáng sợ. Hãy nhớ xem lúc nhỏ bạn thường sợ hãi như thế nào khi nằm trong bóng tối.  Tôi đã học được vài điều về bóng tối.

Trước hết, bóng tối không thể làm tổn thương bạn.

Thứ hai, bóng tối luôn luôn lớn hơn nguồn tạo nên nó.

Và – đây là tin vui cho bạn –  bất cứ nơi nào có cái bóng, ở đó có ánh sáng.  Bạn không thể có cái bóng nếu không có ánh sáng.  Vậy giải pháp cho bạn khi đang trải qua hoàn cảnh tối tăm là quay lưng về phía bóng tối và hãy hướng nhìn về phía ánh sáng.  Bởi vì khi nào bạn để mắt vào sự sáng – Chúa Jesus, sự sáng của thế giới – bóng tối sẽ không làm bạn sợ hãi.

Đó là cách để bạn đi qua trũng bóng chết.  Đó là cách để bạn vơi bớt lo âu căng thẳng.  Bạn hãy tin cậy Chúa trong hoàn cảnh tăm tối nhất, như vua Đa-vít đã cầu nguyện: “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.” (Thi thiên 142: 3a)

How to Lower Your Stress

by Rick Warren

god pro

“Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.” (Psalm 23:4 ESV)

One of the common sources of stress is loss. You can lose your job, your health, your money, your reputation, or a loved one.

When people go through loss, there are always two common reactions. One is fear, and the other is grief. Grief is good. Grief is the way we get through the transitions of life. In fact, if you don’t grieve, you get stuck! Grief will not kill you if you let it out.

On the other hand, fear is a bad thing. Not once in the Bible does it say, “Grieve not,” “Sorrow not,” “Weep not,” or “Cry not.” What it does say is “Fear not.” And it says that 365 times! Because grief doesn’t paralyze; fear does.

David says in Psalm 23:4, “Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me” (ESV).

Shepherds always carried a rod and a staff to protect their sheep. David knew that, in the same way, God has the tools to protect him, and he trusted him, even in the darkest valleys.

Some of you are going through the valley of the shadow right now — maybe the valley of the shadow of death. It may be the valley of the shadow of debt. It may be the valley of the shadow of conflict. It may be the valley of the shadow of depression. It may be the valley of the shadow of discouragement.

Shadows are scary. Remember how you used to be afraid of shadows when you were lying in bed as a kid? I’ve learned a few things about shadows.

First, shadows can’t hurt you.

Second, shadows are always bigger than the source.

And — here’s the good news — wherever there’s a shadow, there has to be a light. You can’t have a shadow without light. So the key when you’re going through the valley of the shadow is to turn your back on the shadow and look at the light. Because as long as you keep your eyes on the light — Jesus, the light of the world — the shadow won’t scare you.

That’s how you go through the valley of the shadow of death. That’s how you lower your stress. You trust God in the dark valleys, just like David, who prayed, “When I am ready to give up, he knows what I should do” (Psalm 142:3a TEV).

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn