Thứ Ba , 20 Tháng Hai 2018
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / QUYỀN LỰC CON NGƯỜI VÀ Ý CHÚA

QUYỀN LỰC CON NGƯỜI VÀ Ý CHÚA

FESTIVAL YÊU HÀ NỘI VỚI FRANKLIN GRAHAM

Quyền Lực Con Người và Ý Chúa

svtk

Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn chỗi dậy giết hết thảy dòng vua. Nhưng Giô-sê-ba, con gái của vua Giô-ram, và là chị A-cha-xia, bắt trộm Giô-ách, con trai của A-cha-xia, khỏi vòng các vương tử mà A-tha-li toan giết, rồi để người trong phòng ngủ với vú nuôi người, và giấu người khỏi mắt A-tha-li; vì vậy người không bị giết. Người ở với Giô-sê-ba, ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong sáu năm, còn A-tha-li cai trị trên xứ.
Năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền-thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng, và bắt chúng thề tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va; người chỉ con trai của vua cho chúng. Đoạn, người truyền lịnh cho chúng rằng: Nầy là điều các ngươi sẽ làm: Một phần ba trong các ngươi đến phiên ngày Sa-bát, sẽ giữ cung vua; một phần ba sẽ canh cửa Su-rơ, còn một phần ba sẽ ở nơi cửa sau các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cản không cho ai vào hết. Lại hai phần ba trong các ngươi mãn phiên ngày Sa-bát, sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi, thì hãy giết nó đi. Hễ vua đi ra đi vô, các ngươi phải ở với người.
Các quan cai làm theo lịnh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày Sa-bát, hay là người mãn phiên trong ngày Sa-bát, mà đi đến thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. 10 Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và khiên thuộc về vua Đa-vít, ở tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. 11 Các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua, dài theo đền thờ và bàn thờ, từ góc nam cho đến góc bắc của đền thờ. 12Giê-hô-gia-đa bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người, và trao luật pháp cho người. Vậy, họ tôn người lên làm vua, xức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: Vua vạn tuế!
13 Khi A-tha-li nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân sự, bèn đến cùng dân sự tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. 14 Bà xem thấy vua đứng trên tòa như lệ thường, có các quan cai và các kẻ thổi kèn đứng gần người, và cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. A-tha-li bèn xé áo mình và la lên rằng: Phản ngụy! Phản ngụy! 15 Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa truyền lịnh cho những quan cai đạo quân, mà rằng: Hãy dẫn nàng ra ngoài khỏi giữa hàng quân, và hễ kẻ nào theo nàng, khá giết nó bằng gươm. Vì thầy tế lễ đã dạy rằng: Chớ giết nàng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. 16Người ta vẹt bên đường cho bà đi; bà trở vào cung vua bởi nơi vào của ngựa, và tại đó bà bị giết. (II Các Vua 11:1-16)

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà A-tha-li là mẹ của vua đầy uy quyền lại không được ai ứng cứu khi bà gặp hiểm nguy? Tại sao quan quân đều ủng hộ và nghe theo lời của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa? Giữa quyền lực, địa vị, và ý Chúa, bạn chọn con đường nào? Tại sao?

Trong phần Kinh Thánh hôm nay có hai nhân vật nổi bật là bà A-tha-li và Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa. Bà A-tha-li là mẹ Vua A-cha-xia, khi vua bị giết, bà nổi dậy giết hết hoàng tộc và tự xưng làm vua trong sáu năm. Tuy bà là nữ hoàng với quyền lực trong tay, nhưng chúng ta thấy quần thần không ủng hộ bà. Họ có thể sợ bà nhưng không yêu thương bà. Trước mặt bà, họ có thể khúm núm vâng lời nhưng sau lưng thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta thấy rõ điều này khi đến năm thứ bảy, Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, chỉ là người lo công việc đền thờ, không phải là nhà lãnh đạo đất nước, cũng không có quyền lực đặc biệt, nhưng khi ông mời quan quân đến bàn kế hoạch diệt trừ bà A-tha-li để đưa ông Giô-ách lên ngôi vua thì tất cả đều nghe theo lời ông một cách tuyệt đối (câu 9). Trong lúc bà A-tha-li phát hiện có sự phản nghịch và la lên “Phản ngụy! Phản ngụy!” thì chẳng có ai ứng cứu để rồi cuối cùng phải bị giết. Các sách lịch sử không ghi chi tiết đời trị vì của bà vì không ai xem việc bà làm vua là hợp pháp.

Việc ông Giô-ách được tôn làm vua sau sáu năm dài sống bí mật cho thấy chương trình của Đức Chúa Trời luôn được thành tựu cho dù con người cố tình tìm cách phá hoại. Bà A-tha-li tưởng rằng khi chiếm đoạt được quyền lực và địa vị bằng thủ đoạn của mình thì sẽ làm hỏng chương trình của Đức Chúa Trời và có thể tồn tại lâu dài, nhưng bà không biết rằng Chúa vẫn đang hành động. Bà tưởng với uy quyền mình đang nắm giữ có thể tung hoành ngang dọc nhưng bà đã lầm. Trong khi Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa là người sống âm thầm vì đất nước bị bà A-tha-li dẫn dụ thờ thần tượng. Ông là một người thấp kém so với chức vụ của bà A-tha-li nhưng ông đã thuận phục ý Chúa nên được mọi người kính mến, để khi thời điểm đến ông đã cùng mọi người trổi dậy diệt trừ tội lỗi, đem đất nước và dân chúng trở lại với Đức Chúa Trời. Quyền lực và địa vị có thể đem lại sự thành công trước mắt nhưng chỉ là sự thành công giả tạo nhất thời, nếu cứ đi ngược lại ý Chúa thì chắc chắn sẽ có ngày suy vong.

W

Bạn xét thấy mình đang sống thuận phục ý Chúa hay đang sống ngược lại với ý Ngài?

Lạy Chúa xin cho con đừng đi theo đường lối riêng của mình, đừng chăm vào quyền lực, địa vị như người thế gian nhưng hết lòng học biết ý Chúa và thuận phục trọn vẹn.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn