Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2018
Home / Trang Chủ / Great Is Thy Faithfulness

Great Is Thy Faithfulness

Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay
Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.
Điệp Khúc:
Thánh Chúa thành tín dường nào!
Thánh Chúa thành tín biết bao!
Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!
2. Thu, đông, xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không, tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi
Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại
Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.
3. Tâm tôi yên vui tội được xóa, hưởng mãi cứu ân
Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần
Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.
thanh

Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee,
Thou changest not, Thy compassions they fail not,
As Thou hast been, Thou forever wilt be.
Great is Thy faithfulness!
Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see
All I have needed Thy hand hath provided
Great is Thy faithfulness, Lord unto me!

Summer and winter and springtime and harvest,
Sun, moon, and stars in their courses above;
Join with all nature in manifold witness,
To Thy great faithfulness, mercy, and love.

Pardon for sin and a peace that endureth,
Thine own dear presence to cheer and to guide;
Strength for today, and bright hope for tomorrow
Blessings all mine, with ten thousand beside.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn