Thứ Hai , 11 Tháng Mười Hai 2023
Home / Tổng hợp / Một Lời Cầu Nguyện Đáng Suy Ngẫm

Một Lời Cầu Nguyện Đáng Suy Ngẫm

“Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, xin ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều con có thể thay đổi, và xin giúp con sự khôn ngoan để phân biệt điều gì không thể thay đổi và điều gì có thể thay đổi.”

(God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference).

Trên đây là lời cầu nguyện của Mục sư Reinhold Niebuhr, một nhà thần học người Mỹ gốc Đức. Lời cầu nguyện này nổi tiếng đến nỗi được nhiều người nhắc đến và được in trên các bích chương hoặc các bức tranh treo tường. Thật là một lời cầu nguyện khôn ngoan và đầy đủ. Đời sống mỗi ngày của chúng ta ít nhiều cũng gặp một trong hai trường hợp như vậy. Có trường hợp chúng ta không thể làm gì khác hơn là chấp nhận, và có trường hợp nếu chúng ta chịu thay đổi, hoàn cảnh sẽ tốt đẹp hơn. Ðiều khó là chúng ta không phân biệt được điều gì không thể thay đổi và điều gì có thể thay đổi. Chúng ta cần sự khôn ngoan thiên thượng để phân biệt. Nhiều lúc chúng ta mong muốn thay đổi những điều không thể thay đổi, và ngược lại không chịu thay đổi những điều có thể thay đổi để tốt đẹp hơn.

Trong thư II Cô-rinh-tô 12, Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm về một hoàn cảnh không thể thay đổi được và chia sẻ điều này cho tín hữu tại thành Cô-rinh-tô “Ðã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối (câu 8, 9a).Mục sư Reinhold Niebuhr xin Chúa cho có tấm lòng thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi. Lòng thanh thản này không thể tự nhiên mà có, chỉ khi nào có Chúa Thánh Linh ngự trị trong tâm hồn thì chúng ta mới có sự thanh thản này (Ga-la-ti 5:22). Nếu chúng ta để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn đời sống hoàn toàn, lòng chúng ta sẽ bình an và chúng ta có thể thanh thản chấp nhận mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng có những lỗi lầm hoặc những thói quen xấu mà chúng ta cần sửa đổi, và nếu đó là những sửa đổi cần thiết để cải thiện đời sống, xin Chúa giúp chúng ta cần sẵn sàng để sửa đổi.Lịch Cầu Nguyện ước mong đây cũng là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta: “Nguyện xin Chúa cho con can đảm thay đổi những điều cần thay đổi và chấp nhận những điều không thể đổi thay.”Tháng này, mời Bạn cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh Chúa và đồng bào miền Bắc Việt Nam. Dù Ðạo Chúa đến đây từ năm 1915 nhưng vì hoàn cảnh của đất nước nên cho đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa hề nghe biết về Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho những người nắm quyền lãnh đạo ở miền Bắc từ cấp quốc gia đến địa phương được có cơ hội biết Chúa là Ðấng Tạo Hóa, tể trị cả vũ trụ này cho họ cơ hội nghe và tin nhận Chúa; xin Chúa cho người dân nghèo miền Bắc có đủ cơm ăn, áo mặc hằng ngày.

Tháng Sáu có ngày Từ Phụ, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những người con luôn ghi nhớ công ơn dưỡng dục của người cha và tỏ lòng hiếu kính. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người cha luôn được sức khỏe, lòng kính sợ Chúa, và sự khôn ngoan để làm tròn trọng trách Chúa giao. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nếm trải sự ngọt ngào của mối liên hệ trong Chúa, và qua sự trung tín cầu thay mỗi ngày cho công việc Chúa chung, nguồn sức mới sẽ vận hành trên đời sống giúp chúng ta tiến bước trên hành trình về quê hương vĩnh cửu.

Nguồn: VietChristian

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn