Thứ Sáu , 22 Tháng Chín 2023
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Gia Đình Thờ Trời

Gia Đình Thờ Trời

Có một lời hứa rất quí báu dành cho Cơ đốc nhân trong Ê-sai 58:11.

Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy.

Trong ý nghĩa thuộc linh, Đức Chúa Trời không chỉ ở với chúng ta trong vùng đất khô cằn và mệt mỏi, nhưng Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua tất cả những nơi cháy xém đó vì một mục đích – kéo chúng ta đến gần hơn với Ngài và đi sâu hơn vào sự hiểu biết Ngài thực sự là ai … cho đến khi chúng ta có thể nói như Gióp, “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài” Gióp 42:5.

_Nhìn thấy Chúa hướng dẫn các bước đi của chúng ta qua từng giai đoạn thực sự là một bài học lớn.

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn