Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / Antichrist là ai?

Antichrist là ai?

Kẻ Địch Lại Đấng Christ Là Ai? 

Trong tiểu thuyết Left Behind (Bị Bỏ Lại), các tác giả Tim Lahaye và Jerry Jenkins đã vẽ nên nhân vật Antichrist (Kẻ địch lại Đấng Christ) là Nicolae Jetty Carpathia – nguyên tổng thống của Romania trở nên người lãnh đạo tối cao của toàn thế giới.

Dĩ nhiên, tiểu thuyết Bị Bỏ Lại chỉ là hư cấu, các tác giả tưởng tượng ra Kẻ địch lại Đấng Christ trông giống như thế. Không người nào biết chắc chắn Antichrist là ai. Tuy nhiên căn cứ vào Kinh Thánh chúng ta có những thông tin về mẫu người của Antichrist, kế hoạch lừa dối và giả mạo của nó như là một “Christ giả” được nói đến. Sứ đồ Giăng viết, “còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-su, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” (1 Giăng 4:3)

Những phần Kinh Thánh sau đây tiết lộ những đặc điểm của Antichrist:

-Nó sẽ là một người xuất chúng (Đa-ni-ên 8:23-24).

-Nó sẽ là một người phạm thượng, ăn nói báng bổ (Đa-ni-ên 11:36; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4; Khải huyền 13:6).

-Nó sẽ là một chính khách lỗi lạc (Khải huyền 17:11-12).

-Nó sẽ là một người cực kỳ giàu có (Đa-ni-ên 11:43; Khải huyền 13:16-17).

-Nó sẽ là một thiên tài về quân sự (Khải huyền 6:2; 13:2).

-Nó có thể thực hiện các dấu kỳ, phép lạ (Ma-thi-ơ 24:24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9).

-Nó bị Satan chiếm hữu và điều khiển (Khải huyền 13:2-5).

-Nó sẽ xuất hiện từ sự hiệp nhất lại của Đế quốc Rô-ma (Đa-ni-ên 7:8; 9:26).

Chúng ta thấy rằng Antichrist sẽ là một người phi thường sẽ xuất hiện trong tương lai. Nó sẽ ký một hiệp ước hòa bình với Israel (Đa-ni-ên 9:27). Nó sẽ lãnh đạo và dẫn dắt thế giới thờ lạy nó (Khải huyền 13:3). Nó chinh phục ba quốc gia và nắm quyền lãnh đạo một liên minh gồm mười quốc gia (Đa-ni-ên 7:24; Khải huyền 17:12-13). Nó tập hợp các nước tấn công Israel trong trận đánh lịch sử Armageddon (Khải huyền 16:16; 19:19). Và rồi cuối cùng nó sẽ bị hủy diệt trong hồ lửa (Khải huyền 20:10)

Các danh từ chỉ về Antichrist:

-Cái sừng nhỏ – Đa-niên 7:8

-Vua – Đa-niên 11:36

-Người vô luật pháp – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3

-Người tội ác – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8

-Con thú – Khải huyền 11:7; 13:1, 2, 6

ÁP DỤNG

Chúng ta nên khích lệ lẫn nhau không tìm kiếm sự trỗi dậy của Antichrist, nhưng trông đợi sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ. Niềm hy vọng của chúng ta không ở một Christ giả mạo nhưng là một Đấng Christ hằng sống và chân thật sẽ đến nhanh chóng trong tương lai.

KINH THÁNH THAM KHẢO:

Đa-ni-ên 7:8; 8:23; 9:26; 11:36; Ma-thi-ơ 24:24; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4, 9; Khải huyền 13:1-6; 17:11-12

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn