Chủ Nhật , 1 Tháng Mười 2023
Home / Tổng hợp / Các Chứng Cớ Của Chúa

Các Chứng Cớ Của Chúa

Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn:
Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời,

Thi thiên 93:5

Các chứng cớ (testimonies) là một trong những từ xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Latin có nghĩa là “chứng nhân”. Từ phái sinh của nó trong Tiếng Anh là testify (tỏ ra) và testament (thánh kinh). Kinh Thánh làm chứng về: sự tồn tại, các thuộc tính của Đức Chúa Trời, các công việc Ngài và ý muốn của Ngài cho con người.

Kinh Thánh là một lời chứng của Vua. “Đức Giê-hô-va cai trị; Ngài mặc sự oai nghi. Đức Giê-hô-va mặc mình bằng sức lực, và thắt lưng bằng sự ấy: Thế gian cũng được lập vững bền, không thế bị rúng động. Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ; Chúa hằng có từ trước vô cùng” (Thi thiên 93:1-2). Chúa Giê-hô-va luôn luôn cai trị, “Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng” (Thi. 10:16). Và Phao-lô viết, “Nguyền xin sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi!” (1 Ti-mô-thê 1:17). Trong thời kỳ phong kiến, khi một vị vua phát ngôn – đó là chiếu chỉ và mọi công dân phải vâng theo. “Vả lại, lời vua có quyền; ai dám nói với người rằng: Ngươi làm chi?” (Truyền đạo 8:4). Chúng ta không bao giờ đánh giá Kinh thánh là sai lầm, và Vua tạo dựng nên vũ trụ đang phán dạy chúng ta qua Lời Ngài. Có phải chúng ta đang quá vội vàng trong việc đọc Thánh Kinh đến nỗi không nhận ra bài học Chúa muốn dạy?

Kinh Thánh là một lời chứng cho mọi thời đại. Trước giả Thi thiên 93, sử dụng động từ “là (are)” trong thì hiện tại (Your testimony are very sure.) Bởi vì những gì Đức Chúa Trời phán dạy cách đây nhiều thế kỷ thì Ngài vẫn còn phán với chúng ta ngày hôm nay. Lời Đức Chúa Trời không thay đổi, nhưng ngôn ngữ con người có thay đổi, vì vậy các học giả Kinh Thánh phải nghiên cứu bản văn đầu tiên của Kinh Thánh để chuyển ngữ cho phù hợp với thời hiện đại. Khi đọc Lời Chúa, chúng ta lắng nghe những gì Đức Chúa Trời phán với các tổ phụ, thầy tế lễ, tiên tri, sứ đồ, những công dân bình thường…. Trong một phương diện Chúa cũng dùng các lời ấy phán dạy cho chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta cũng đọc thấy các lời mà con người phản hồi, đối nại với Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống, linh nghiệm và không bao giờ lỗi thời (Hê-bơ-rơ 4:12; 1 Phi-e-rơ 1:23). Tôi được khích lệ khi nghe người ta nói: “Mục sư của chúng tôi làm cho Kinh Thánh trở nên thích hợp, xác đáng và dễ hiểu.”

Chúng ta vận dụng Kinh Thánh như thế nào thì không thành vấn đề, nó vẫn luôn luôn thích hợp cho tất cả những ai có thiện chí tìm kiếm ý muốn của Chúa. Và nếu chúng ta nhờ Thánh Linh hướng dẫn, thì Lời Chúa sẽ trở nên rõ ràng cho chúng ta.

Kinh Thánh là một lời chứng đáng tin cậy. “Hỡi Đức Giê-hô-va, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn” (Thi thiên 93:5). “Ngôi Chúa đã lập vững từ thời cổ” (câu 2), và Lời Đức Chúa Trời cũng được xác lập. Không phải tất cả các nhân chứng xuất hiện trước tòa án đều đáng tin cậy. Một số người trong vòng họ có thể bị phạt vì lời khai gian dối. Nhưng lời chứng của Kinh Thánh luôn luôn đáng tin cậy. Chúa Giê-su phán, “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta không bao giờ qua” (Ma-thi-ơ 24:35). Giống như những cơn bão trên đại dương, hệ thống văn hóa của các quốc gia cố gắng nhấn chìm Lời của Chúa, nhưng Lời của Ngài vẫn tiếp tục phát ngôn đến mọi người (Thi thiên 93:3-4). Đức Chúa Trời quở trách các dân tộc trên đất, “Ôi! Các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm! Các dân tộc chạy xông tới như nhiều nước đổ mạnh! Thật, các dân tộc chạy xông tới như nhiều nước đổ ầm ạc; nhưng Ngài sẽ quở trách họ, thì đều trốn xa, bị đùa đi như rơm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão” (Ê-sai 17:12-13). Và Chúa cười nhạo chúng (Thi thiên 2:1-4). Hãy ghi nhớ lẽ thật này khi bạn đọc báo hay nghe tin tức thời sự trên truyền hình.

Kinh Thánh là một lời chứng về sự biến đổi. Nếu yêu mến Lời Đức Chúa Trời và thực hành Lời ấy, chúng ta sẽ được biến đổi trở nên những người thánh của Chúa. “Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời” (Thi thiên 93:5b). Từ “nhà Ngài” hàm ý đến nơi thánh của Đức Chúa Trời và cũng là nơi chốn dành cho dân sự Ngài. Khi Kinh Thánh được hiểu thấu đáo và áp dụng, nó sẽ sản sinh ra các thánh đồ (2 Cô-rinh-tô 3:18). Đức Chúa Trời cai trị hoàn vũ bằng các điều răn của Ngài. Ngài không cai trị thông qua một ủy ban hay sự đồng thuận. Chúng ta không thể thương lượng để điều chỉnh ý muốn Ngài. Chúng ta phải chấp nhận và vâng phục ý chỉ ấy.

Nhân sao các ngoại bang náo loạn?
Và những dân tộc toan mưu chước hư không?

Thi thiên 2:1

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn