Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Nhẫn Nhục Chịu Đựng Nhau

Nhẫn Nhục Chịu Đựng Nhau

Mục Sư Rick Warren


“Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

Mọi người đều có những ngày tệ hại. Kay biết tôi có hai lần hay giận mỗi tuần. Tôi hay giận vào trưa thứ Bảy vì tôi tập trung vào thông điệp tôi sắp giảng. Và lần khác tôi hay giận là sáng thứ Hai, vì tôi kiệt sức do giảng suốt cuối tuần và nói chuyện với người ta giữa các giờ thờ phượng. Nên Kay dung thứ cho điều đó. Cô ấy nhẫn nhục chịu đựng tôi.

Đó là phần chủ yếu trong cách bạn đối phó với những CTKD (người Cần Thêm Khoan Dung). Trong những bài dưỡng linh trước, tôi đã đề cập việc đối phó với CTKD thì chúng ta cần nhìn phía sau cách hành xử và cự tuyệt nóng giận. Nhưng chúng ta cũng phải đối phó với họ như Kay đối phó với tôi khi tôi trong tâm trạng dễ giận: Chúng ta phải nhẫn nhục chịu đựng nhau.

Kinh Thánh nói, “Hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:2b TTHĐ)

Không phải mọi người làm bạn nổi cáu hoặc làm tổn thương bạn đều nhận ra điều họ đang làm. Thường thường họ phản ứng lại nỗi đau riêng thầm kín của họ, và thậm chí họ không biết rằng họ đang làm tổn thương tất cả những người quanh họ.

Vậy thì bạn làm gì? Khi tôi thấy khó bỏ qua lỗi lầm, tôi nhớ lại món quà vĩ đại về sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ câu Kinh Thánh Cô-lô-se 3:13: “Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với người khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.

Thảo Luận

Bạn có thể nghĩ đến lần bạn làm phiền hoặc làm ai đó thất vọng nhưng bạn hoàn toàn không biết không?  Bạn học được bài học gì từ kinh nghiệm đó?

Tại sao chúng ta khó chịu đựng ai đó vì những chuyện phiền toái nhỏ nhặt?

Bạn cần nhẫn nhục chịu đựng ai trong tuần này?

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope.

Đừng Nói Gì Về Người CTKD
Mục Sư Rick Warren

Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, Còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết.” (Châm ngôn 17:9)

Nếu bạn không gặp rắc rối với ba đề nghị đầu tiên của tôi về cách đối phó người Cần Thêm Khoan Dung (CTKD) trong đời bạn (nhìn phía sau hành vi họ, chậm nóng giận, và nhẫn nhục chịu đựng họ), điều thứ tư sẽ dường như là điều khó nhất.

Bạn bắt buộc phải tuyệt đối không ngồi lê đôi mách về họ.

When somebody angers you or does something that frustrates you, it’s really tempting to call someone else or send a text and say, “You won’t believe what they just did!” It may feel good to do that. But it’s unloving.
Khi ai đó chọc giận bạn hoặc làm điều gì khiến bạn thất vọng, thật dễ bị cám dỗ để gọi hoặc gửi tin nhắn cho một người khác và nói, “Bạn không tin nổi điều họ vừa làm đâu!”  Có lẽ cảm thấy dễ chịu khi làm như vậy. Nhưng điều đó không là yêu thương.

Kinh Thánh nói chúng ta bắt buộc phải yêu người xúc phạm chúng ta. Ngồi lê đôi mách là không yêu thương gì cả. Châm ngôn 17:9 nói, Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, Còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết.” 

Ngồi lê đôi mách là gì? Một định nghĩa về ngồi lê đôi mách là “chia sẻ tin tức với một người không liên quan đến vấn đề hoặc giải pháp.” Người đó có lẽ không dính dáng chuyện đó, nhưng bạn đem họ vào đó để bạn có thể cảm thấy dễ chịu hơn về chính mình.

Chúng ta hãy thành thật về chuyện này. Ngồi lê đôi mách, thực chất là một kiểu trả đũa. Bạn đang ăn miếng trả miếng người xúc phạm bạn bằng cách nói  sau lưng họ.

Chúa ghét điều đó.

Trong Rô-ma 1:29, Chúa đặt ngồi lê đôi mách ngang hàng với sát nhân. Ngồi lê đôi mách đem đến sự hủy hoại không tưởng. Nó hủy hoại hội thánh. Nó hủy hoại gia đình. Nó hủy hoại kinh doanh. Và ngồi lê đôi mách chỉ duy trì nỗi đau.

Đó là lý do Chúa nói chúng ta phải “khuyên bảo nhau và gây dựng cho nhau”, tìm kiếm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen nơi người khác. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Phi-líp 4:8)

Thảo Luận

Tại sao đôi khi bị cám dỗ ngồi lê đôi mách?

Khi bạn nhận ra rằng Chúa đặt ngồi lê đôi mách ngang hàng với sát nhân, điều đó thay đổi tư tưởng bạn về nó như thế nào?

Câu Kinh Thánh này tương phản với việc ngồi lê đôi mách như thế nào: “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của bạn, và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục Know God trên trang web Daily Hope:

http://rickwarren.org/listen/player  nghe bài giảng hôm nay của Mục Sư Rick.

Phần Suy Gẫm Tĩnh Nguyện @ 2017 do Rick Warren soạn thảo. Tác-giả giữ bản quyền. Được sử dụng khi có giấy phép.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn