Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Sự Biến Đổi Bền Lâu

Sự Biến Đổi Bền Lâu

Mục Sư Rick Warren

Cuộc Sống Của Bạn Được Định Hình Bởi Những Suy Nghĩ Của Bạn

“Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.” (Châm ngôn 4:23 – BDM).

Proverbs_4-23

Đức Chúa Trời quan tâm đến việc thay đổi tâm trí của bạn hơn là thay đổi hoàn cảnh của bạn.

Chúng ta thường muốn Chúa giải quyết cho chúng ta tất cả nan đề, nỗi đau, sự thương tổn, bệnh tật, và nỗi buồn trong cuộc sống.  Nhưng Chúa muốn làm việc trên bạn trước, bởi vì sự biến đổi sẽ không xảy ra trong cuộc đời của bạn cho đến khi bạn đổi mới tâm trí, cho đến khi những suy nghĩ của bạn bắt đầu thay đổi.

Vì sao việc học cách kiểm soát tâm trí lại quan trọng đến vậy? Để tôi nêu ra cho bạn 3 lý do.

Quản lý tâm trí của bạn, bởi vì những suy nghĩ của bạn kiểm soát cuộc sống của bạn.

Châm ngôn 4:23 cho biết: “Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.” (Châm ngôn 4:23 – BDM). Sức mạnh của tư tưởng có khả năng to lớn trong việc chi phối, quyết định cuộc đời bạn trở nên tốt hay xấu. Thí dụ, có thể bạn chấp nhận ý nghĩ mà một người nào đó đã nói với bạn khi bạn còn nhỏ, rằng: “Bạn là người vô dụng.  Bạn chẳng là gì cả.”  Mặc dù đó không phải là ý tưởng đúng, nhưng nếu bạn chấp nhận nó thì nó sẽ chi phối cuộc đời bạn.

Quản lý tâm trí của bạn, bởi vì tâm trí là chiến trường cho tội lỗi.

Mọi cám dỗ đều diễn ra từ trong tâm trí.  Sứ đồ Phao-lô nói trong Rô-ma 7:22-23 rằng: “Vì theo con người bề trong thì tôi thích kinh luật của Đức Chúa Trời, nhưng tôi nhận thấy trong chi thể tôi một luật khác tranh chiến với luật của tâm trí tôi, và bắt tôi làm nô lệ cho luật tội lỗi là luật ở trong các chi thể tôi.” (BDM).

Một trong những lý do vì sao mà tâm trí bạn mệt mỏi là bởi vì luôn có một trận chiến trong não bạn đang diễn ra 24 giờ một ngày.  Tâm trí của bạn mệt mỏi vì nó luôn căng thẳng, và nó căng thẳng bởi vì tâm trí là tài sản quý nhất của mỗi người.  Sa-tan muốn chiếm phần tài sản quý nhất này của bạn!

Quản lý tâm trí của bạn, bởi vì nó là chìa khóa cho bình an và hạnh phúc.

Một tâm trí không quản lý dẫn đến căng thẳng.  Một tâm trí được quản lý dẫn đến sự tĩnh lặng.  Một trí tuệ không quản lý dẫn đến xung đột.  Một trí tuệ được quản lý dẫn đến sự tự tin. Một tâm trí không quản lý dẫn đến áp lực nặng nề trong cuộc sống.  Khi bạn không cố gắng kiểm soát tâm trí và cách bạn định hướng suy nghĩ của mình, bạn sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng trong cuộc sống.   Nhưng một tâm trí được quản lý dẫn đến sức mạnh, an ninh và thanh thản.

“Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6 – BDM)

Thảo luận

Bạn làm đầy tâm trí của mình với điều nào để làm vui lòng Chúa?  Những điều nào trong tâm trí bạn làm buồn lòng Chúa?

Bạn thực hành việc quản lý tâm trí bằng cách nào?

Kinh Thánh đóng vai trò như thế nào trong việc quản lý tâm trí của bạn?

Làm Thế Nào Để Có Sự Biến Đổi Bền Lâu Trong Đời Sống Bạn

Cụ thể là bạn cần thay đổi nếp suy nghĩ của mình, từ tập trung vào những việc bạn không muốn tập trung chuyển sang tập trung vào những việc bạn muốn tập trung.  Vì những việc bạn tập trung vào là những việc bạn sẽ hướng đến.

Câu Kinh Thánh ngày hôm nay cho chúng ta biết làm cách nào để thay đổi nếp suy nghĩ của mình:

conformed-transformed

  • “Đừng rập khuôn…” Chúng ta có thường hay để cho người khác định hướng hay ảnh hưởng đến cuộc đời của mình?  Chúa không muốn bạn trở nên giống người khác; Ngài muốn bạn là người mà Ngài đã tạo dựng nên theo ý muốn của Ngài.  Vì thế đừng bắt chước, đừng rập khuôn, đừng cố gắng để trở thành người khác.
  •  Có nhiều việc bạn bắt đầu làm bằng cách bắt chước người khác, nhưng rồi chúng trở thành một thói quen.
  • …mô hình hay khuôn mẫu của đời này” là tất cả những điều bạn đã học được trong cuộc sống.  Nếu bạn muốn có sự đổi mới, bạn cần phải thay đổi những khuôn mẫu mà bạn đã học trong đời.  Bạn cần phải thay thế những khuôn mẫu cũ không lành mạnh đó, bằng khuôn mẫu mới theo gương trong đời sống của Đấng Christ.
  • “Hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí.” “Được biến hóa” có nghĩa là biến đổi, giống như quá trình “lột xác” từ con sâu trở thành con bướm.  Tương tự, Chúa muốn “biến hóa” bạn trở thành một người hoàn toàn toàn mới bằng cách Ngài đổi mới tâm trí của bạn.

Tiến trình này diễn ra như thế nào?  Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Ê-phê-sô 4:22-24: “Anh chị em phải lột bỏ con người cũ của lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại.  Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em, và mang lấy con người mới giống như Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và tinh khiết.” (BDM).

Điều này có nghĩa là bạn cần phải lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, và việc “lột bỏ” cần phải thực hiện trước rồi mới đến “mặc vào”. Giống như khi bạn thử quần áo ở cửa hàng.  Trước khi muốn mặc thử đồ mới thì bạn phải cởi đồ cũ ra.

Bạn cần phải “lột bỏ” thái độ cũ, nếp suy nghĩ cũ, hình ảnh cũ mà bạn đã quen trước đây để có thể “mặc vào” những “bộ quần áo mới” mà Chúa dành cho bạn.

Thảo luận

Ý nghĩa thực tế của việc đổi mới tâm trí là gì?

Bạn miêu tả “khuôn mẫu cuộc sống” mà bạn đã học được trước đây trong cuộc đời mình như thế nào?

Điều gì là “thứ đồ cũ” mà bạn cần phải cởi bỏ để Chúa có thể đổi mới tâm trí của bạn?

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn