Thứ Ba , 7 Tháng Hai 2023
Home / Trang Chủ / THỜ TRỜI TẠI NHÀ

THỜ TRỜI TẠI NHÀ

u 1

Người có lòng muốn thờ Trời được hoàn toàn tự do thờ Trời. Không giới hạn, không biên cương. Chúng ta có thể thờ Trời trong lòng, trong nhà, trong thánh đường, ngoài thiên nhiên. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ phượng Ngài Ngài phải lấy tâm thần và
lẽ thật mà thờ phượng. Đức Chúa Trời hứa: “Phàm nơi nào có ghi nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó” (Xuất 20: 24). Chúa Cứu Thế cũng hứa, “Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ” (Ma-thi-ơ 18: 20).
Hãy giúp nhau thờ Trời tại nhà, tại văn phòng, tại trường học, tại bệnh viện, tại công viên, tại đây, ngay lúc nầy…
Người thờ Trời là người tin Trời, kính Trời, cầu Trời, nhờ Trời, vâng lời Trời, tạ ơn Trời và sẵn sàng để chầu Trời.

u 4
Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên. Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ (Công Vụ 17:22-31).

u 2
Tôi ước ao người Việt khắp nơi hãy trở lại thờ Trời theo sự chỉ dẫn của sách Trời và theo gương thờ Trời của nhân loại. Điều tôi khám phá mới mẽ và thích thú đó là người Việt chúng ta có thể bắt đầu thờ Trời cùng với gia đình từ nhà của chúng ta. Gia đình là chỗ nào có ông bà, cha mẹ, anh chị em gặp gỡ. Trong từng gia đình, chúng ta có lễ thờ Trời, có lễ cầu an, có lễ mừng sinh nhựt, có lễ kỷ niệm gia đình…

Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời

Cầu cho cha mẹ sống đời với con. 

u 3

Trong giờ thờ Trời hằng ngày hoặc hằng tuần chúng ta có thể hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công. Hãy thắp một ngọn đèn giữa nhà. Trong vòng một tiếng đồng hồ. Hoàn toàn tự do trong ý thức Chúa Trời đang ngự giữa chúng ta.

Hãy cùng tôi chia sẻ một ước mơ toàn dân Việt trở lại thờ Trời, bắt đầu bằng từng gia đình một. Tôi đang nhìn thấy hình ảnh nầy ở Việt Nam, với sáng kiến của người Việt Nam thờ Trời  hôm nay. Mời bạn cùng xem vài hình ảnh sống động trong bài này.

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn